Cod y Modiwl MT10310  
Teitl y Modiwl TEBYGOLEG  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Mr Alan Jones  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr John A Lane, Gareth Daniel Edward Lanagan  
Rhagofynion Mathemateg Safon Uwch (neu gyfartal).  
Elfennau Anghymharus Ni ellir cymryd y modiwl hwn ar yr un pryd â MA12410, MA12510 na MA12710.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester Arholiad semester 2 awr: arholiad ysgrifenedig100%
Asesiad Ailsefyll Arholiad ail-eistedd 2 awr: arholiad ysgrifenedig100%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
1. defnyddio gweithrediadau a nodiant setiau i ddisgrifio digwyddiadau a mesur eu tebygolrwydd.

2. mesur tebygolrwydd yn defnyddio canlyniadau llawn mor debygol mewn gofodau sampl cyfyngedig a pharhaol.

3. defnyddio ffwythiant dosraniad cronnol (cdf) hapnewidyn i fesur tebygolrwydd a chanraddau.

4. darganfod y cdf ar gyfer trawsnewidiadau syml o egwyddorion cyntaf.

5. disgrifio y berthynas rhwng y cdf a (i) y ffwythiant màs tebygolrwydd (pmf) a (ii) y ffwythiant dwysedd tebygolrwydd (pdf).

6. braslunio a disgrifio y pmf a pdf.

7. mesur y cymedr a'r amrywiant o ddosraniadau syml a'r ffwythiannau llinellol o hapnewidyn.

8. esbonio'r syniad o debygolrwydd amodol a'i ddefnyddio i fodelu sefyllfaoedd mwy cymhlyg.

9. defnyddio'r cysyniad o annibyniaeth mewn achosion syml yn cynnwys dilyniannau diddiwedd.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn cynnig sylfaen mewn tebygoleg ac yn rhagarweiniad angenrheidiol i unrhyw astudiaeth ddilynol o ystadegau mathemategol ac ymchwil weithredol. Rhoddir pwyslais ar fodelu wir sefyllfaoedd, gan gynnwys cyfrifon tebygolrwydd wedi'u seilio ar broblemau ystadegol. Bydd y technegau mathemategol sydd eu hangen yn cael eu cyflwyno neu eu hadolygu fel rhan annatod o'r cwrs.

Nod

I gyflwyno myfyrwyr i'r technegau angenrheidiol ar gyfer modelu a deall hap ac i ddatblygu'r allu i fesur tebygolrwydd a momentau o hapnewidion.

Sgiliau Modiwl

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun A Argymhellwyd
McColl, John H. (1995.) Probability /John H. McColl. Edward Arnold 0340614269
Ross, Sheldon M. (1998.) A first course in probability /Sheldon Ross. 5th ed.. Prentice-Hall International 0138965234
** Testun Ychwanegol Atodol
Wackerly, Dennis D. (2002.) Mathematical statistics with applications /Dennis D. Wackerly, William Mendenhall III, Richard L. Scheaffer. 6th ed.. Duxbury 0534377416

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC