Cod y Modiwl MT11010  
Teitl y Modiwl ALGEBRA A CHALCWLWS PELLACH  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Professor John Gough  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Gareth Daniel Edward Lanagan  
Rhagofynion MA10020 new MT10020  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   1 awr 22 Awr (22 x 1 awr o ddarlithoedd MA11010 trwy gyfrwng y Saesneg).  
  Seminarau / Tiwtorialau   1 Awr 5 Awr (5 x 1 Awr o ddosbarthiadau tiwtorial).  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester Arholiad semester 2 awr: arholiad ysgrifenedig100%
Asesiad Ailsefyll Arholiad ail-eistedd 2 awr: arholiad ysgrifenedig100%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
1. datrys systemau o hafaliadau llinellol.

2. defnyddio lluosymiau yn unol â chyfreithiau algebra matrics.

3. dadansoddi determinantau lluosymiau sgwâr.

4. mesur deilliadau rhannol ffwythiannau â sawl hapnewidyn a sefydlu unfathiannau sy'n eu defnyddio.

5. mesur pwyntiau critigol ffwythiannau â sawl hapnewidyn.

6. dadansoddi lluosrifau cyfannol mewn cyfesurynnau hirsgwar.

7. dadansoddi lluosrifau cyfannol yn defnyddio hapnewidion gwahanol.

Disgrifiad cryno

Nod y modiwl hwn yw astudio sefyllfaoedd ble mae ffwythiannau sawl hapnewidyn yn codi'n naturiol mewn mathemateg. Mae ffwythiannau llinellol yn arwain at dechnegau i ddatrys hafaliadau llinellol a'r ddamcaniaeth matrics elfennol. Mae ffwythiannau aflinol yn arwain at astudiaeth o ddeilliadau a lluosrifau cyfannol.

Nod

I ddatblygu dealltwriaeth eglur o dechnegau ar gyfer astudio ffwythiannau â sawl hapnewidyn a'r allu i adnabod pryd mae modd defnyddio'r technegau hyn.

Sgiliau Modiwl

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun A Argymhellwyd
Anton, Howard. (2000.) Elementary linear algebra :applications version /Howard Anton, Chris Rorres. 8th ed.. Wiley 0471170526CLALKPAPER
Giordano, Frank R. (2005.) Thomas' calculus :based on the original work /by George B. Thomas Jr.; as revised by Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Giordano. 11th ed.. Addison-Wesley 0321243358
** Testun Ychwanegol Atodol
Blyth, T. S. (1998.) Basic linear algebra /T.S. Blyth and E.F. Robertson. Springer 3540761225
Finney, Ross L. (c1994.) Calculus /Ross L. Finney, George B. Thomas, Jr. ; with the collaboration of Maurice D. Weir. 2nd ed.. Addison-Wesley Pub. Co 0201549778
Jordan, D. W. (1994.) Mathematical techniques :an introduction for the engineering, physical, and mathematical sciences /D.W. Jordan and P. Smith. Oxford University Press 0198562683
Lay, David C. (Nov. 2002) Linear Algebra and Its Applications 3rd ed.. Pearson plc 9780321149923
Stewart, James (2001.) Calculus :concepts and contexts /James Stewart. 2nd ed.. Brooks/Cole 0534377181

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC