Cod y Modiwl MT11110  
Teitl y Modiwl DADANSODDI MATHEMATEGOL  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Robert J Douglas  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Gareth Daniel Edward Lanagan, Dr Dafydd G Evans  
Rhagofynion MA10020 new MT10020  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   1 awr 22 Awr (22 x 1 awr o ddarlithoedd MA11110 trwy gyfrwng y Saesneg).  
  Seminarau / Tiwtorialau   1 Awr 5 Awr (5 x 1 Awr o ddosbarthiadau tiwtorial).  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester Arholiad semester 2 awr: arholiad ysgrifenedig100%
Asesiad Ailsefyll Arholiad ail-eistedd 2 awr: arholiad ysgrifenedig100%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
1. mesur setiau datrysiad ar gyfer anhafaleddau elfennol.

2. penderfynu a yw set o wir rifau wedi eu ffinio ai peidio.

3. penderfynu ar swpremwm ac inffimwm setiau ffiniedig.

4. disgrifio'r syniad o ddilyniannau o wir rifau a phenderfynu a yw'r dilyniannau hynny'n gydgyfeiriol neu ddargyfeiriol.

5. defnyddio damcaniaethau safonol ar gydgyfeiriadau o ddilyniannau.

6. defnyddio dilyniannau wedi'u diffinio gan berthynasau cylchol.

7. defnyddio'r profion sylfaenol ar gyfer cyfresi cydgyfeiriol.

8. mynegi a defnyddio'r ddamcaniaeth gwerth cymedrig ar gyfer calcwlws differol, damcaniaeth Taylor a damcaniaeth Maclaurin.

Disgrifiad cryno

Cwrs cyntaf mewn Dadansoddi Mathemategol sy'n anelu at ateb rhai o'r cwestiynau sy'n cael eu hanwybyddu yn natblygiad calcwlws. Bydd y cysyniadau canolog o gyfyngu a pharhad yn cael eu cyflwyno a'u defnyddio i brofi'n fanwl rai o'r damcaniaethau sylfaenol mewn dadansoddi. Mae'r syniadau hyn yn chwarae rhan elfennol yn natblygiad mathemateg wedi hyn.

Nod

Mae'r modiwl hwn yn anelu at ateb rhai o'r cwestiynau sy'n cael eu hanwybyddu yn natblygiad calcwlws. Bydd y cysyniadau canolog o gyfyngu a pharhad yn cael eu cyflwyno a'u defnyddio i brofi'n fanwl rai o'r damcaniaethau sylfaenol mewn dadansoddi. Bydd agweddau damcaniaethol y pwnc yn cael eu datblygu ar y cyd â'r technegau sydd eu hangen i ddatrys problemau.

Sgiliau Modiwl

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun A Argymhellwyd
Giordano, Frank R. (2005.) Thomas' calculus :based on the original work /by George B. Thomas Jr.; as revised by Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Giordano. 11th ed.. Addison-Wesley 0321243358
Stewart, James (2001.) Calculus :concepts and contexts /James Stewart. 2nd ed.. Brooks/Cole 0534377181
** Testun Ychwanegol Atodol
Adams, Robert A. (1999.) Calculus :a complete course /Robert A. Adams. 4th ed.. Addison-Wesley 0201396076
Bratle, R.G. & Sherbert, D.R. (1992) Introduction to Real Analysis 2nd. Wiley 0047150009
Haggarty, Rod. (c1993.) Fundamentals of mathematical analysis /Rod Haggarty. 2nd ed.. Addison-Wesley 0201631970
Hirst, Keith E. (1995.) Numbers, sequences and series /Keith E.Hirst. Edward Arnold 0340610433

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC