Cod y Modiwl MT11210  
Teitl y Modiwl HAFALIADAU DIFFEROL  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr David M Binding  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Dr Dafydd G Evans, Gareth Daniel Edward Lanagan  
Rhagofynion MA10020 new MT10020  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   1 awr 22 Awr (22 x 1 awr o ddarlithoedd MA11210 trwy gyfrwng y Saesneg)  
  Seminarau / Tiwtorialau   1 Awr 5 Awr (5 x 1 Awr o ddosbarthiadau tiwtorial).  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester Arholiad semester 2 awr: arholiad ysgrifenedig100%
Asesiad Ailsefyll Arholiad ail-eistedd 2 awr: arholiad ysgrifenedig100%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
1. adeiladu model mathemategol syml.

2. datrys hafaliadau differol gradd gyntaf a hafaliadau differol llinellol trefn dau gydag amodau cychwynnol neu ffiniedig.

Disgrifiad cryno

Gellid dadlau mai mathemateg yw'r ffordd mwyaf effeithlon a llwyddiannus o ddisgrifio'r byd go iawn. Pwrpas y modiwl hwn yw cyflwyno myfyrwyr i'r syniad o fodelu mathemategol ac i ddatblygu'r sgiliau technegol ar gyfer datrys y problemau matehmategol sy'n codi mewn cymwysiadau. Bydd y maes llafur yn cynnwys technegau o integriad, hafaliadau differol gradd gyntaf a hafaliadau differol llinellol trefn dau. Bydd enghreifftiau yn cael eu cymryd o fioleg, economeg a ffiseg.

Nod

I ddatblygu'r sgiliau technegol a'r allu i ddefnyddio calcwlws mewn cymwysiadau.

Sgiliau Modiwl

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun A Cyffredinol
Giordano, Frank R. (2005.) Thomas' calculus :based on the original work /by George B. Thomas Jr.; as revised by Maurice D. Weir, Joel Hass, Frank R. Giordano. 11th ed.. Addison-Wesley 0321243358
Salas, Saturnino L. (2003.) Calculus :one and several variables. http://www.loc.gov/catdir/toc/wiley031/2002190823.html 9th ed.. J. Wiley & Sons 0471383759
** Testun A Argymhellwyd
Boyce, W. E. & De Prima, R. C. (2001) Elementary Differential Equations 7th. Wiley 0471089532
Jeffrey, Alan. (1992.) Essentials of engineering mathematics :worked examples and problems /Alan Jeffrey. Chapman & Hall 0412396807

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC