Cod y Modiwl MT11310  
Teitl y Modiwl YSTADEGAETH  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr John A Lane  
Semester Semester 2  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr Alan Jones, Gareth Daniel Edward Lanagan  
Rhagofynion MA10310 new MT10310  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   1 awr 22 Awr (22 x 1 awr o ddarlithoedd MA11310 trwy gyfrwng y Saesneg).  
  Seminarau / Tiwtorialau   1 Awr 5 Awr (5 x 1 Awr o ddosbarthiadau tiwtorial).  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Arholiad Semester Arholiad semester 2 awr: arholiad ysgrifenedig100%
Asesiad Ailsefyll Arholiad ail-eistedd 2 awr: arholiad ysgrifenedig100%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
1. disgrifio'r syniad o gydamrywiant.

2. mesur cymedrau ac amrywiannau cyfuniadau llinellol o hapnewidion.

3. adnabod ffwythiannau tebygolrwydd addas ar gyfer sefyllfa benodol.

4. disgrifio modelu yn nhermau treialon Bernoulli a digwyddiadau hap.

5. defnyddio ffwythiannau i ddarganfod momentau a braslunio cromliniau.

6. asesu gwerth penodol mewn perthynas â gradd ffwythiant tebygolrwydd penodol.

7. mesur cymedrau a chyfranneddau o ddata.

8. esbonio'r defnydd o'r prawf ystadegol.

9. adeiladu a chynnal profion syml.

10. defnyddio tablau ystadegol perthnasol.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn anelu at ddatblygu modelau tebygolrwydd cyffredin sy'n gymwys ag amrywiaeth o sefyllfaoedd ynghyd ag egluro eu defnydd mewn cyd-destun ystadegol. Mae cyflwyniad i'r ddamcaniaeth o amcangyfrif hefyd yn cael ei gynnwys.

Nod

I gyflwyno Ystadegaeth i fyfyrwyr Mathemateg.

Sgiliau Modiwl

Rhestr Ddarllen

Llyfrau
** Testun Ychwanegol Atodol
Wackerley, D.D., Mendenhall, W. & Scheaffer, R.L. (2002) Mathematical Statistics with Applications 6th. Duxbury 0534377516

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 4 FfCChC