Cod y Modiwl RG20420  
Teitl y Modiwl BWYD, FFERMIO A'R AMGYLCHEDD  
Blwyddyn Academaidd 2007/2008  
Cyd-gysylltydd y Modiwl Dr Graham P Harris  
Semester Semester 1  
Staff Eraill sy'n Cyfrannu Mr Hefin Wyn Williams, Mr Penri James  
Manylion y cyrsiau Darlithoedd   2 x darlith 2 awr bob wythnos  
  Sesiwn Ymarferol   3 x ymweliad 4 awr  
  Eraill   Trafodaeth a drefnir gan gyd-gysylltydd y modiwl yn ystod y semester.  
Dulliau Asesu
Assessment TypeAssessment Length/DetailsProportion
Asesiad Semester Aseiniad  50%
Arholiad Semester2 Awr  50%
Asesiad Ailsefyll Aseiniad  50%
Arholiad Ailsefyll2 Awr  50%

Canlyniadau dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:
Disgrifio'r broses ecolegol sy'n digwydd mewn systemau amaethyddol.

Trafod y pwysau ar y diwydiant cyflenwi bwyd.

Nodi effeithiau amgylcheddol dwysáu amaethyddol.

Gwerthuso effeithiau polisi bwyd a globaleiddio marchnadoedd bwyd.

Trafod y cysyniad o gynaladwyedd wrth gynhyrchu bwyd

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl yn disgrifio'r wybodaeth wyddonol sydd ei hangen i ddeall yr agweddau ecolegol cymwysedig ar systemau cynhyrchu amaethyddol. Bydd y modiwl yma yn rhoi ymwybyddiaeth i'r myfyriwr o effaith amaethyddiaeth a systemau cyflenwi bwyd ar yr amgylchedd. Mae'r modiwl wedi'i lunio i dynnu sylw at faterion sy'n ymwneud â'r gadwyn fwyd ddynol gan gynnwys globaleiddio marchnadoedd bwyd, homogeneiddio systemau cynhyrchu, cynaladwyedd, effeithiau amgylcheddol dwysáu amaethyddol a dyframaethyddol, datblygu polisi amaethyddol, pryder y cyhoedd am gynhyrchu bwyd ac iechyd, lles anifeiliaid, a'r galwadau gan gwsmeriaid a'r boblogaeth ar y diwydiant cynhyrchu bwyd yn y dyfodol.

Cynnwys

1. Egluro'r broses ecolegol sy'n digwydd mewn systemau amaethyddol.
2. Disgrifio diwydiant cyflenwi bwyd y DU a materion allweddol ynghylch pryder y cyhoedd am y gadwyn fwyd.
3. Nodi effeithiau amgylcheddol dwysáu amaethyddol.
4. Datblygu gwerthfawrogiad o faterion polisi bwyd a globaleiddio.
5. Datblygu dealltwriaeth o gynaladwyedd wrth gynhyrchu bwyd.

Sgiliau Modiwl

Cyfathrebu Darllen mewn cyd-destunau gwahanol ac at ddibenion gwahanol Ysgrifennu at ddibenion gwahanol ac i gynulleidfaoedd gwahanol  
Technoleg Gwybodaeth Canfod gwybodaeth ar y Rhyngrwyd Cael gafael ar wybodaeth trwy gyfrwng system lyfrgell ar-lein.  

Nodau

Mae'r modiwl hwn ar Lefel 5 FfCChC