Nl i flaenddalen y Brifysgol
Capiau Cywr

Ffyngau Capiau Cwyr Ffyngau Capiau Cwyr Ffyngau Capiau Cwyr


Am newyddion diweddarach, ewch I'r dudalen newyddion

View the English version of this web site

Beth yw Capiau Cwyr?
Cynefinoedd y Capiau Cwyr
Ffyngau eraill ar Lastiroedd
Cadwraeth Capiau Cwyr
Ecoleg y Capiau Cwyr
Salfeoedd eraill o Ddidordeb
Cysylltiadau


Cyngor Cefyn Gwlad Cymru English Nature Scottish Natural Heritage Plantlife British Mycological Society Environment and Heritage Service Natural Environment Research Council


Noddwyd safle gwe y Capiau Cwyr gan Cyngor Cefyn Gwlad Cymru, English Nature, Scottish Natural Heritage, Plantlife, British Mycological Society (BMS), Environment and Heritage Service, Natural Environment Research Council (nerc).

Dylunwyd y safle gwe hon gan Liam Goldstein, Chynalwyd gan Dr G.W Griffith & G. Easton