Module Information

Cod y Modiwl
CF34220
Teitl y Modiwl
Hunaniaethau Cenedlaethol yn Ynysoedd Prydain 1801-1914
Blwyddyn Academaidd
2013/2014
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Intended for use in future years
Elfennau Anghymharus
Elfennau Anghymharus
Elfennau Anghymharus
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd
Seminarau / Tiwtorialau
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   60%
Asesiad Semester Traethodau: 2 draethawd 2,500 o eiriau yr un  40%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Dangos eu bod yn gyfarwydd a chorff sylweddol o wybodaeth hanesyddol, sy'r gysylltiedig a ffurfio hunaniaethau cenedlaethol ym Mhrydain ac Iwerddon yn y cyfnod 1800-1914.

Ystyried yn feirniadol ffurfiad hunaniaethau cenedlaethol y pedair cenedl yn Ynysoedd Prydain, a'r perthynas a hunaniaeth Brydeinig sy'n pontio trostynt.

Dangos eu bod yn gyfarwydd ag ystod eang o dechnegau hanesyddol, sy'r berthnasol i'r astudiaeth o hunaniaethau cenedlaethol yn y gorffennol.

Casglu a dadansoddi eitemau priodol o dystiolaeth hanesyddol.

Darllen, dadansoddi, ac ystyried yn feirniadol destunau eilaidd.

Disgrifiad cryno

Nod y modiwl hwn yw archwilio datblygiad hunaniaethau cenedlaethol yn Ynysoedd Prydain wedi'r Uno rhwng Prydain ac Iwerddon yn 1801. Ymdrinir a themau penodol yng ngoleuni gwaith damcaniaethol ar genhedloedd fel 'cymunedau'r dychymyg'. Ymhlith y themau dan ystyriaeth fydd: y modd y crewyd hunaniaeth Brydeinig a'r tyndra rhyngddi ag hunaniaethau cenedlaethol eraill; dyfeisio 'traddodiadau' newydd; rhyfel ac imperialaeth boblogaidd; agweddau tuag at leiafrifoedd a gender; ac hunaniaeth genedlaethol mewn perthynas a gweithgareddau hamdden, megis chwaraeon. Trafodir yn ogystal y drafodaeth ddiweddar ar natur 'hanes Prydain'.Llyfryddiaeth
  1. Testun A Argymhellwyd
  2. Britons: Forging the Nation 1707-1837 - Linda Colley Nineteenth Century Britain - Keith Robbins

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6