Aberystwyth logo

Clwb Cerdd Aberystwyth

Bwriad Clwb Cerdd Aberystwyth yw cefnogi gwerthfawrogiad cerddoriaeth drwy hyrwyddo cyngherddau a gweithgareddau perthnasol eraill.  Mae’n ceisio ategu at y ddarpariaeth o gyngherddau mawr cerddorfaol a chorawl yn Aberystwyth trwy drefnu datganiadau gan ensembles llai ac unawdwyr.  Mae’r Clwb yn weithgar yn  hyrwyddo addysg gerddorol mewn ysgolion drwy gynnal gweithdai a dosbarthiadau meistr  ar gyfer disgyblion o ysgolion lleol a threfnu cyfleoedd perfformio.

Bob blwyddyn, mae’r Clwb yn cyflwyno cyfres o chwe chyngerdd nos yn y Neuadd Fawr, Canolfan y Celfyddydau. Mae mynediad i’r cyngherddau hyn am ddim i aelodau’r Clwb; gall unrhywun nad yw yn aelod brynu tocyn ar gyfer cyngherddau unigol o Swyddfa Docynnau Canolfan y Celfyddydau.

Mae aelodaeth o’r Clwb yn agored i bawb ac ar gael oddiwrth Swyddfa Docynnau Canolfan y Celfyddydau.  Rhoddir manylion tanysgrifiadau, ynghyd â phris tocynnau ar gyfer cyngherddau unigol, isod. 

  Aelodaeth Cyngerdd unigol
Llawn £50 £12
Gostyngol £42 £10
Myfyrwyr £10 £3
     
     

Aberystwyth Music Club

The purpose of Aberystwyth Music Club is to encourage the appreciation of music by promoting concerts and other relevant activities. It tries to complement the provision of major orchestral and choral concerts in Aberystwyth by arranging recitals by smaller ensembles and soloists. When suitable opportunities occur, the Club is active in promoting musical education for young people, by running workshops and master classes and by arranging performance opportunities.

Each year, the Club organizes a series of six chamber music concerts, normally in the Great Hall of the Aberystwyth Arts Centre, some on Thursday evenings and some on Sunday afternoons.

Season tickets and tickets for individual concerts are available from the Arts Centre Box Office. Prices are given below. Purchasers of season tickets automatically become members of the Music Club and are entitled to attend its Annual General Meeting and to participate in planning its programmes.

  Membership Single concert
Full £50 £12
Concessions £42 £10
Students £10 £3
     
     

 

Rhaglen 2019/2020

Swyddogion a Phwyllgor

Cyfansoddiad a Pholisïau

Mae'r tudalennau hyn o dan ofal Frank Bott.

Diweddarwyd: 31.3.2021

Programme 2019/2020

Officers and Committee

Constitution and Policies

These pages are maintained by Frank Bott.

Updated: 31.3.2021