Meet the Partners

Discover the many partners where you may be undertaking your training.

Click on one of the schools or colleges list below to find out more information.

Ysgol Uwchradd Aberteifi (Lead Partner School)

 

Ysgol Uwchradd Aberteifi is a bilingual 11-18 school situated in the town of Cardigan. Our mission statement is “Every Pupil will succeed” and this underpins the whole ethos of the school. It is an inclusive, welcoming school, where students of all faiths, backgrounds and abilities are valued and respected. Everyone shares the objective of bringing out the best in everyone. We believe that learning is the most important thing and that nothing should stop learning.

The school is a Pioneer School for Mathematics and the Humanities, which means that it is at the forefront of curriculum development. STEM subjects and activities are very well-established with success being achieved by pupils at a national level. The work of the school on the LNF has also been recognised by ERW as a case study of good practice.

The school offers the possibility of training through the medium of Welsh or English with experienced subject and language mentors. The school has excellent links with the primary schools, which will enhance the training provision.

The school has been recognised by ESTYN for the work of the School Council - “Pupils’ participation in decision–making is a very strong feature. Through the school council, pupils have had a significant influence on issues”. Pupil voice and the excellent pastoral care has played an important part in achieving the Healthy Schools Award.

The school has excellent facilities for learning with new ICT suites, learning zones for Sixth Form pupils and a modern well-equipped gym. Learning is enhanced outside the classroom with language visits to France, sports trips to Canada, skiing trips to Europe, Humanities visits e.g. to Iceland, STEM activities, the Shakespeare for Schools Festival, visiting speakers, musical and drama productions. The school also provides opportunities for MAT pupils to participate in the Welsh Government’s SEREN project in the sixth form and The Brilliant Club, run by the Scholar’s Programme at key stages 3 and 4.

 

School homepage:

https://www.ysgol-uwchradd-aberteifi.co.uk/

Aberystwyth University

There is nowhere quite like Aberystwyth: no other University offers the unique combination of long academic tradition, outstandingly beautiful location, and a campus that brings together state-of-the-art facilities, an Arts Centre, and provides easy access to one of only five legal deposit libraries in the UK. Beneath the mountains and beside the sea, Aberystwyth is a centre of national and regional, as well as cultural and commercial, importance.

Based on three main sites in and around Aberystwyth, the University is a close community of over 2,000 staff and some 9,000 students from across the globe. We have 16 academic departments across the arts, sciences and social sciences.

The establishment of Aberystwyth University is one of the great stories of pioneering achievement in modern Welsh history. It was the work of a small group of patriots, led by Hugh Owen, a London Welshman, who sought from the 1850s onwards to raise enough money by public and private subscription to establish a college of university status in Wales. A project of enormous ambition, the University first opened its doors in 1872 initially with only a small number of teachers and students in a half finished hotel building on the seafront (‘now known as the Old College’).

The first decade presented many challenges for the University’s survival. The generosity of a few individual benefactors and organised appeals for support from the ordinary people of Wales kept the University in being, and, perhaps more importantly, deeply rooted it in the minds and the affection of the Welsh people. A matter of considerable pride is that the University has made a significant contribution to the education of women, being one of the first institutions to admit female students. In 1893, Aberystwyth became part of the federated structure of the University of Wales, now dissolved.

From the 1960s, the University relocated from the seafront to the Penglais campus. This landscaped site enjoys spectacular views over the town of Aberystwyth and the sea. New buildings, including major arts and science developments, halls of residence, first-rate sports facilities and one of the UK’s largest Arts Centres are located here. The University also has a campus at Llanbadarn and at Gogerddan, where research staff from our Institute of Biological, Environmental and Rural Sciences (IBERS) are based.

Throughout its growth, both in its estate and student numbers, Aberystwyth has retained its traditional friendly intimacies, its vigorous student social life, and its high academic standards. In 2007, the original colleges of the University of Wales entered a new phase of existence as independent universities, though strong bonds of co-operation remain, re-affirmed in the St David’s Day accord of 2009. Aberystwyth University reflects with pride on the heritage of its past, and faces the future with confidence.

 

Teaching Quality

Aberystwyth University has been named University of the Year for Teaching Quality for the second year running. It’s the first time a university has been given the prestigious award for a second consecutive year by The Times / Sunday Times Good University Guide. Aberystwyth University is ranked top in the UK for teaching quality in the 2019 edition of the Good University Guide, up five places on 2018. In June 2018, Aberystwyth University was awarded Gold in the Teaching Excellence and Student Outcomes Framework (TEF).

Student Satisfaction

In 2017, the University celebrated another great performance in the annual National Student Survey (NSS) with an overall satisfaction score of 91% - seven percentage points higher than the UK average of 84%. We are also ranked second overall in the UK for Assessment and Feedback in the NSS. The latest National Student Survey published in July 2018 placed Aberystwyth top in Wales and one of the best universities in the UK for overall student satisfaction and we are a top ten UK university for student satisfaction in The Complete University Guide 2019.

In the 2018 What Uni Student Choice Awards, Aberystwyth was ranked first in the Postgraduate category, second in International and sixth in the University of the Year category.

Employability 

In the latest Destination of Leavers in Higher Education survey, employability among Aberystwyth graduates is also at a record high, with 96.8% of those who graduated in 2017 either in work or further study within six months

Research Excellence

In the Research Excellence Framework 2014, 95% of the research activity submitted by Aberystwyth University was of an internationally recognised standard or higher.

 

School homepage: https://www.aber.ac.uk/en/

Ceredigion Local Education Authority

Content to come.

Yr Ysgol Gymraeg Aberystwyth (Lead Partner School)

Ysgol Gymraeg Aberystwyth yw’r ysgol Gymraeg benodedig gyntaf yng Nghymru a sefydlwyd yn 1939 gan Syr Ifan ab Owen Edwards. Saith o blant oedd yn yr ysgol yn y dyddiau cynnar ond bellach mae’r ysgol wedi tyfu i dros bedwar cant o ddisgyblion.  Daw’r disgyblion atom o dref Aberystwyth ac o’r ardaloedd gwledig cyfagos. Tyfodd yr ysgol yn gyson yn ystod yr wythdegau a’r nawdegau wrth i fwy a mwy o rieni weld gwerth mewn addysg Gymraeg. Mae yna gynnydd sylweddol yn y nifer o rieni di-gymraeg sy’n danfon eu plant i’r ysgol wrth iddynt weld manteision dwyieithrwydd.

 

Saif yr Ysgol ar gyrion tref Aberystwyth, rhyw hanner milltir i’r dwyrain, ym Mhlascrug lle mae golygfeydd godidog. Agorwyd safle presennol yr ysgol yn 1989 a bellach mae dros 400 o ddisgyblion ar y gofrestr. Mae’r estyniad wedi sicrhau fod yna le addas ar gyfer dau ddosbarth i bob blwyddyn. Clustnodwyd lle chwarae caled a meddal i’r Meithrin a chwaraele a chae eang i weddill yr ysgol. Mae’r Cyngor Ysgol yn gweithio’n agos gyda’r Llywodraethwyr er mwyn sicrhau fod amgylchedd yr ysgol yn sbarduno brwdfrydedd plant ac yn adlewyrchu barn y disgyblion.

 

Cymreictod                        Parchu ein gilydd                     Gwneud ein gorau glas

 

Yn ystod y ddau arolwg diwethaf, llwyddodd yr ysgol i dderbyn Rhagoriaeth ar draws pob un o’r meysydd arolygu. Yn ôl Adroddiad ESTYN yn 2016:

 

  • Mae holl waith a bywyd yr ysgol yn seiliedig ar dri nod cytûn ar gyfer ei disgyblion a’i staff, sef hybu balchder yn eu Cymreictod, parchu ei gilydd a gwneud eu gorau glas. Mae’r nodau hyn yn treiddio’n gryf iawn trwy ei holl weithgareddau. Yn ystod eu cyfnod yno, mae bron pob disgybl yn gwneud cynnydd cryf iawn. Maent yn perfformio ar lefelau sydd o leiaf yn cyfateb i’r hyn a ddisgwylir, tra bod dros hanner yn gyson yn cyflawni y tu hwnt i hyn.
  • Mae llais y disgybl yn bwysig ac yn cael ei barchu drwy’r ysgol. O ganlyniad, mae safonau lles ac agweddau bron pob un disgybl tuag at ddysgu yn gryf. Mae ansawdd yr addysgu a’r profiadau dysgu o safon uchel iawn ac mae’r gefnogaeth ar gyfer sicrhau lles disgyblion yn nodwedd arbennig.
  • Caiff yr ysgol ei harwain yn effeithiol iawn gan bennaeth hyderus a chreadigol ac mae’r uwch dîm rheoli yn ei gefnogi’n gydwybodol gan sicrhau bod yr ysgol yn darparu addysg sy’n gyson o ansawdd uchel iawn ac sy’n seiliedig ar gynnal a chodi safonau.

 

Yn ddiweddar mae’r ysgol wedi bod yn arwain fel Ysgol Arloesol wrth ddatblygu’r cwricwlwm newydd, ac yn benodol, y Celfyddydau Mynegiannol. Yn ogystal, rydym yn cydweithio gyda Phrifysgol Cymru, Aberystwyth i gyd gynllunio rhaglen gynhwysfawr ar gyfer darpar athrawon y dyfodol. Mae’r Pennaeth hefyd wedi’i ddewis i fod yn aelod o’r Academi Arweinyddiaeth Genedlaethol sy’n datblygu arweinyddiaeth ar bob lefel addysgol.

 

‘Rhannu dysg a meithrin dawn

Coflaid o addysg gyflawn’

 

Gwefan yr ysgol:  www.ysgolgymraeg.cymru

Ysgol Plasgrug (Lead Partner School)

Ysgol Gymunedol Plascrug    

 

Mission Statement

At Plascrug, we will ensure that each child thrives in our school, which puts children at the centre of our community. We believe that every pupil has the potential to make excellent progress in developing lifelong skills in a bilingual environment that is safe, caring and inspiring. We will give each child the best possible chance to succeed, celebrating with them each step of the way.

Plascrug Community Primary School is an LEA maintained School situated in the beautiful, coastal town of Aberystwyth, Ceredigion. There are approximately 400 pupils at the school ranging from 3-11 years of age. Classes are divided into Year groups with parallel classes of mixed ability running throughout the school and class sizes vary from 20 to 30 in number. The Nursery classes operate on a part time basis (a.m. / p.m.) for 3 year olds, and full time when they turn 4 years of age. Pupils enter mainstream Reception classes in the September after their 4th birthday.

The school community is a cosmopolitan one; approximately a quarter of our pupils are from countries overseas. In all, there are approximately 38 countries represented and 27 differing languages spoken at the school. We rejoice in the diversity of cultures and religions reflected at the school and in the harmony and friendship which develop among our children.

At Plascrug, we aim to establish a climate within the school and classroom in which all children can develop lively, enquiring minds and learn at a pace relevant to their own experience and ability. As a Pioneer School helping to develop the new curriculum we have placed pupils voice at the forefront of what we do and they now have significant involvement in deciding what they are going to study. Skills are developed effectively within contexts that the pupils find both enjoyable and engaging.

Our warm and friendly team of teachers and teaching assistants support the development of each individual to their full potential, achieving the highest possible level through high expectations and hard work. They understand and meet the need of every type of special need, i.e. physical, intellectual, and emotional, according to the needs and circumstances of each child. We want all our children to experience success, celebrate achievements and feel good about themselves.

It is our hope that all our children become educated, courteous and responsible members of the community; they will have respect for themselves, for their own and others’ achievements, and for the religious beliefs and cultures of others. We strive to create an environment where children and adults see politeness as a norm, where there is also a keen sense of belonging and pride in all that they do.

Plascrug School is a place where every child matters. We want to guide our pupils to the road to success where they will achieve their ambitions and fulfil their dreams.

School homepage: http://www.plascrugprimary.co.uk/

Ysgol Bro Teifi (Lead Partner School)

Content to come. 

Welshpool High School

Welshpool High School

 Welshpool High School is an 11-18 mixed comprehensive school, in Powys. It has 900 pupils on roll, including 160 in the sixth form. We are a caring and positive learning community, which aims to help every student to achieve success. Every student is encouraged to aim high and work hard towards the fulfilment of his or her ambitions and potential. This is reflected in our school motto:

Raising Achievement by Raising Expectations / Codi Cyrhaeddiad Trwy Godi Disgwyliadau

We believe we instil values and practices that enable students to be self-disciplined and focused on learning. We want students to aim high, develop independence as learners, and to be able to work cooperatively and purposefully with peers and adults both individually and as part of a team. In terms of supporting this development, we view the positive partnership between home and school as essential. We are also a learning community that is determined to provide the best learning experiences for our students. We are responsive to the challenge of preparing our students for the needs of a changing world, and we are rigorous in developing a curriculum and teaching and learning methods to meet these needs. We endeavour to provide support and opportunity for students of all abilities through our curriculum, pastoral programmes and a wide range of extra-curricular opportunities.

As a school, we have a strong record of working with Aberystwyth University in training teachers and we have excellent links with other local secondary and primary schools including bilingual and Welsh-medium schools. As a Pioneer School, we engage and collaborate with the consortium ERW, the Welsh Government and organisations such as NACE (promoting provision for the More Able and Talented) and we have built a reputation for innovation in practice and pedagogy.

School Website:  http://www.welshpool-hs.powys.sch.uk/

Crickhowell High School

Crickhowell High School                                                           

                                                                                                           

Crickhowell High School is a fully inclusive comprehensive school located in the beautiful and inspiring Brecon Beacons National Park, in the lovely town of Crickhowell.

The school is recognised as a high achieving school with high-quality teaching and learning, featuring regularly in the top five hundred schools in the United Kingdom. A high percentage of students regularly achieve the Level Two Threshold (at least five grades A* – C at GCSE or equivalent) by the end of Key Stage 4 and students go on to achieve excellent results post 16. A recent Estyn Inspection noted: ‘Crickhowell High School has a culture of high ambition that every pupil should achieve ‘excellence through endeavour’. The school ensures that all students are supported to achieve through the highly effective care, support and guidance it provides. This has substantially positive benefits on the behaviour, wellbeing and attitudes of its students. Senior leaders and governors have been very successful in ensuring that the school’s vision, values and priorities are clearly understood by staff and students. The Leadership Team know the school’s strengths and areas for development well and have clear strategies in place to make further improvements’.

We offer a very broad range of curriculum opportunities for all our students, delivered by a specialist team of highly qualified and dedicated staff. We work very hard to identify and support the individual learning needs of all our students and believe that no student will leave Crickhowell High School without a range of good qualifications. A rich menu of extra-curricular opportunities provide a very important aspect of our school ethos.

We also offer a range of vocational courses including some part time college provision. In addition to this many students attend twilight sessions after school when they have the chance to study a wide range of sporting, academic and creative options.

As a school we are committed to developing the use of state-of-the-art technology to enhance learning; this includes interactive software in every classroom and video conferencing facilities.

Our mission is to be a community comprehensive school where every individual is highly valued and where positive relationships, founded on the basis of care and respect, are central to our work.  We believe that every student can discover, develop and achieve their full potential enabling them to succeed in a sustainable world in whatever path they choose. The School Mission Statement underpins everything we do at Crickhowell High School and we are guided by the values of the Olympic and Paralympic movement:

  • Respect
  • Excellence
  • Friendship
  • Determination
  • Inspiration
  • Courage
  • Equality

The school is a Pioneer School and is working with the Welsh Government and other schools to take forward developments relating to both the curriculum and professional learning.

School homepage: https://www.crickhowell-hs.powys.sch.uk