Module Information

Cod y Modiwl
AD31310
Teitl y Modiwl
TRAETHAWD ESTYNEDIG LLAI
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran

Canlyniadau Dysgu


Wrth gwblhau'r modiwl hwn dylai myfyrwyr fedru:

  • ymgymryd a gwaith astudio annibynnol;
  • dangos sgiliau sy'n gysylltiedig ag astudio mewn llyfrgell: defnyddio chwiliadau llyfryddiaethol yn effeithiol; gallu i ddewis ffynonellau perthnasol; gwybodaeth a dealltwriaeth gadarn o ffynonellau; dehongli ffynonellau yn feirniadol; gallu i gyfuno ffynonellau; gallu i gyflwyno dadl gydlynol.

Disgrifiad cryno


Mae'r modiwl hwn yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ymchwilio i bwnc o'u dewis eu hunain, trwy ymgynghori a'r Cyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig. Y mae'n cynnwys gwaith astudio annibynnol dan gyfarwyddyd aelod o staff. Y mae'n golygu gwaith darllen eang, a fydd yn arwain at draethawd estynedig. Rhaid cael cymeradwyaeth ymlaen llaw gan y Cyfarwyddwr Astudiaethau Israddedig cyn rhag-gofrestru a chofrestru ar gyfer y modiwl hwn.

Nod


  • rhoi cyfle i fyfyrwyr/fyfyrwragedd wneud gwaith trwy gyfrwng y Gymraeg yn gyfatebol a gwaith trwy gyfrwng y Saesneg ar ED31310;
  • annog astudio yn annibynnol;
  • datblygu sgiliau sy'n gysylltiedig ag astudio mewn llyfrgell;
  • meithrin gwybodaeth a dealltwriaeth o bwnc a ddewisir gan y myfyriwr ac a gymeradwyir gan yr Adran.

Cynnwys


Dim maes llafur penodedig.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6