Module Information

Cod y Modiwl
AD31820
Teitl y Modiwl
IAITH MEWN ADDYSG
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Seminarau / Tiwtorialau 10 Hours.
Darlithoedd 10 Hours.
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester traethawd 2,500 o eiriau  50%
Asesiad Semester traethawd 2,500 o eiriau  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Dangos eu bod yn gyfarwydd a dulliau dadansoddiadol ac egwyddorion ieithyddiaeth a chymdeithaseg iaith, sy'n addas ar gyfer archwilio'r berthynas rhwng iaith ac addysg.

Trafod yn feirniadol faterion iaith mewn addysg, gan ddefnyddio egwyddorion a dulliau addas.

Disgrifiad cryno


Archwilir amryw o agweddau ar y berthynas rhwng iaith ac addysg o safbwynt ieithyddiaeth a chymdeithaseg iaith. Trafodir y berthynas rhwng cymdeithaseg iaith yr ysgol a chymdeithaseg iaith y gymuned, ac yn sgil hyn ystyrir dewis mathau o iaith yn y dosbarth. Cyflwynir agweddau ar ddysgu ac addysgu trwy gyfrwng iaith. Trafodir iaith ar y cwricwlwm fel pwnc.

Cynnwys


- Cyflwyniad

- Cyd-destun yr ysgol a'r gymuned yn nhermau cymdeithaseg iaith

- Mathau o iaith yn y dosbarth a'r ddadl am gywirdeb

- Iaith fel cyfrwng dysgu ac addysgu: prosesu ystyron

- Iaith fel cyfrwng dysgu ac addysgu: yr iaith lafar a'r iaith ysgrifenedig

- Iaith fel cyfrwng dysgu ac addysgu: syniadau William Labov a Basil Bernstein

- Iaith fel cyfrwng dysgu ac addysgu: disgwrs yn y dosbarth

- Dysgu'r famiaith: y dull traddodiadol.

- Dysgu'r famiaith: ymwybyddiaeth am iaith.

Rhestr Ddarllen


STUBBS, Michael (1986) Educational Linguistics Oxford: Blackwell Chwilio Primo STUBBS, Michael (1983) Language, Schools and Classrooms 2nd London: Methuen Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6