Module Information

Cod y Modiwl
BG31110
Teitl y Modiwl
ASTUDIAETHAU ARBENNIG ANRHYDEDD
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Eraill 100 awr bob semester, gan gynnwys amser ar gyfer ymchwil a gwaith pharatoi annibynnol.
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Disgrifiad cryno

Drwy gymryd rhan mewn Astudiaethau Arbennig Anrhydedd bydd myfyrwyr yn gallu astudio pwnc o'r dewis eu hunain, a hynny mewn dyfnder, a byddant yn cael cyfle i ddatblygu nifer o fedrau dadansoddol, trosglwyddadwy. Mae'r pynciau wedi'r dewis fel y bydd llawer o gyfle i gael profiad o astudiaeth uwch a dysgu wedi'r ganoli ar y myfyrwyr (perthnasol i'r holl gynlluniau gradd) ac i roi cysylltiad addysgol ag arbenigedd ymchwil y darlithwyr sy'r cymryd rhan. Darperir darlithoedd, seminarau a gweithdai fel y bo'r addas, ond bydd pwyslais ar ddysgu o safbwynt y myfyriwr ei hun. Disgwylir i fyfyrwyr ymchwilio eu deunydd eu hunain gan ddefnyddio ffynonellau o'r llyfrgell ac o gronfeydd data, archwilio cyhoeddiadau ymchwil uniongyrchol a'r hasesu'r feirniadol, a chynhyrchu adroddiadau gr'r ac adroddiadau unigol yn ogystal a gwneud cyflwyniadau ar lafar. Mae'r ofynnol i bob myfyriwr astudio un pwnc ym mhob semester, oni bai fod eu cynllun gradd yn dweud yn wahanol. Mae rhaid i bwnc gwaith y myfyriwr sy'r cael ei asesu mewn Astudiaethau Arbennig Anrhydedd fod yn wahanol i'r pwnc y mae'r ei ymchwilio ar gyfer ei Brosiect Flwyddyn Derfynol BG32930/BS32930.

Pynciau Semester 1:
(BS31110) Climate Change Biology
Genetics and Society
Information and Data Handling in Biochemistry
(BG31110) Bioleg a Chymdeithas

Pynciau Semester 2:
(BS31210) Topics in Marine Biology
The Mammals
Human Disease and Public Health

Gofynnir i bob myfyriwr astudio un pwnc ym mhob Semester, oni bai fod eu cynllun gradd yn dweud yn wahanol. Rhoddir dyddiadau cyflwyno aseiniadau yn ystod y dosbarthiadau pwnc.

  • Mae rhaid i bob myfyriwr sy'r cymryd un ai BS31110, BG31110 neu BS31210 fynd i'r sesiwn Astudiaethau Arbennig Anrhydedd cyntaf yn semester 1, lle y bydd gofyn i chi roi i mewn ffurflen sy'r cynnwys eich rhestr o ddewisiadau pwnc. Bydd y sesiwn cyntaf hwn yn cynnwys ymdriniaeth gyffredinol am y modiwlau Astudiaethau Arbennig Anrhydedd, gan gynnwys trafodaeth am chwilio'r llenyddiaeth a sut i baratoi cyflwyniadau a thraethodau. Dylech wedyn edrych ar eich ebost a/neu'r hysbysfwrdd Anrhydedd (ar lawr cyntaf Adeilad Edward Llwyd) yn nes ymlaen yn yr wythnos i gadarnhau cofrestriad a lleoliad eich pwnc. Y mae hefyd safle gwe ar gyfer Astudiaethau Arbennig Anrhydedd, y gellir cael hyd iddo ar http://users.aber.ac.uk/ias/hss/home neu drwy safle gwe Dogfennau Cyrsiau Myfyrwyr Sefydliad y Gwyddorau Biolegol. Mae mwy o gwybodaith am BG31110 yn y llyfr "Gwybodaeth i Fyfyrwyur Drydydd Blwyddyn".

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6