Module Information

Cod y Modiwl
CF30220
Teitl y Modiwl
TRAETHAWD ESTYNEDIG
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Elfennau Anghymharus
MW30220

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Seminarau / Tiwtorialau Tiwtorial. dosbarthiadau tiwtorial rheolaidd, i'w trefnu gan fyfyrwyr unigol
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Traethawd Hir: 1 draethawd estynedig o 8,000 -10,000 o eiriau  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Disgrifiad cryno

Mae'r cwrs hwn yn cynnig cyfle i baratoi traethawd estynedig a fydd yn rhoi prawf o allu cyfuno mwy nag un elfen / agwedd a astudiwyd yn Rhan 2. Rhaid cytuno ar y testun gyda chyd-gysylltydd y modiwl. Yn ogystal, mae cyfle i ymgynghori a chyd-gysylltydd y modiwl wrth fynd ati i ymchwilio ac ysgrifennu'r traethawd.

Bydd y myfyrwyr yn dod yn ymwybodol o ffynonellau yn ymwneud ag astudio hanes, gwleidyddiaeth a diwylliant Cymru. Bydd y cwrs hefyd yn hogi eu sgiliau ymchwil cyffredinol a'u hyrwyddo i ddefnyddio'u gwybodaeth mewn cyd-destun academaidd.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6