Module Information

Cod y Modiwl
CF31120
Teitl y Modiwl
CYMRU A'R BYD:CYSYLLTIADAU A DYLANWADAU,C.1880-1945
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Elfennau Anghymharus
HC31130
Elfennau Anghymharus
MW31120
Rhagofynion
CF10120
Rhagofynion
HC10220

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd
Seminarau / Tiwtorialau Seminarau.
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   60%
Asesiad Semester Traethodau: 2 traethawd o 2,500 eiriau  40%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

On completion of this module, students should be able to:
a) Demonstrate familiarity with a substantial body of historical knowledge in the field of modern Welsh history, particularly in relation to events, processes and the development of ideologies on the European continent, the British Empire and the United States of America.
b) Engage in source criticism, discussion and understanding of political texts, contemporary analysis and more recent historical studies of the connections between Wales and developments in a variety of fields, especially the growth of nationalism.
c) Demonstrate familiarity with a wide range of historical techniques relevant to historical demography, imperial and postcolonial studies, and the analysis of means of communication.
d) Gather and sift appropriate items of historical evidence from pamphlets, newspaper reports, census figures and other statistical sources.
e) Read, analyse and reflect critically on secondary and primary texts, in particular studies of ethnic mobilisation, colonialism and culture.
f) Explore the relationships between history and other disciplines, particularly political theory, sociology, literary criticism and cultural studies.
g) Develop the ability to evaluate strengths and weaknesses of particular historical arguments and where necessary challenge them.
h) Develop oral (not assessed) and written skills which will have been improved through seminar discussions and essays
i) Work both independently and collaboratively, and to participate in group discussions (not assessed).

Disgrifiad cryno

Amcan y cwrs yw cyflwyno myfyrwyr i gyd-destun rhyngwladol meddylfryd gwleidyddol Cymru, ynghyd a chysyniadau ynglyn a chenedligrwyd, o ddechrau'r bedwaredd ganrif ar bymtheg hyd at ddiwedd yr Ail Ryfel Byd. Canolwyntir ar gysylltiadau rhwng gwaith ffigurau allweddol (megis William Price a'r Siartwyr, Hiraethog ac O M Edwards, Ambrose Bebb a Saunders Lewis) a hefyd ar ddigwyddiadau a thueddiadau gwleidyddol ym Mhrydain ac Ewrop.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6