Module Information

Cod y Modiwl
CY10810
Teitl y Modiwl
CYMRAEG YSGRIFENEDIG 2
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Elfennau Anghymharus
CY10210
Elfennau Anghymharus
CY10110
Elfennau Anghymharus
CY10410
Elfennau Anghymharus
CY10310
Rhagofynion
Cymraeg (Ail Iaith) Safon Uwch (fel arfer, ond nid o raid)
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 11 Hours.
Seminarau / Tiwtorialau 18 Hours.
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   80%
Asesiad Semester Asesiad Diwedd Semester:  20%

Canlyniadau Dysgu

Ar o^l dilyn y modiwl hwn:

1. Byddwch yn deall sut y mae llunio cymalau adferfol yn gywir.

2. Byddwch yn deall sut y mae defnyddio rhagenwau personol yn gywir, rhai blaen, rhai o^l, a rhai mewnol.

3. Byddwch yn deall sut y mae llunio ffurf fenywaidd unigol yr ansoddair a ffurf luosog yr ansoddair yn gywir.

4. Byddwch yn deall sut mae llunio a defnyddio graddau cymhariaeth yr ansoddair yn gywir.

5. Byddwch yn gallu ysgrifennu'n hyderus yn y cywair llenyddol.

Disgrifiad cryno

Trafodaethau ar deithi'r iaith a chyflwyniad i'r defnydd ohoni.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4