Module Information

Cod y Modiwl
DA12610
Teitl y Modiwl
CYFLWYNIAD I DDAEARYDDIAETH DDYNOL
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Rhagofynion
Daearyddiaeth Safon Uwch/Safon Uwch Atodol
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 20 Hours.
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   EXAM  Arholiad  50%
Asesiad Ailsefyll Ail sefyll neu ail gyflwyno yr elfen (nau) priodol  100%
Asesiad Semester ESSAY  Un traethawd (2,000 o eiriau - gall y myfyrwyr dewis un pwnc allan o dri yn codi o Rhannau I, II, a III y modiwl  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

dirnad y newid pwyslais o fewn datblygiad Daearyddiaeth Dynol ynghyd a'r dylanwadau sy'n gefn i'r newidiadau hyn

deall nifer o ddadleuon cyfoes o fewn Daearyddiaeth Dynol

defynddio a deall gwahanol mathau o wybodaeth daearyddol

Nod

Cyflwyno am y tro cyntaf modiwl cyfrwng Cymraeg yn y flwyddyn gyntaf syn cynning arweiniad y ddatblygiad Daearyddiaeth Dynol fel pwnc academaidd (bydd y modiwl yn cyfateb, yn fras, i'r modiwl cyfrwng Saesneg sy'n bod eisoes)(GG12610)

Disgrifiad cryno

Pwrpas y modiwl yw cynnig arweiniad i ddatblygiad Daearyddiaeth Dynol fel pwnc astudiaeth (Rhan I). Rhoddir sylw i'r dylanwadau sydd wedi siapi Daearyddiaeth Dynol fel pwnc. Wedi canolbwyntio ar sgiliau'r daearyddwr (Rhan II), rhoddir sylw i nifer o'r dadleuon cyfoes (Rhan III). Yn y rhn olaf rhoddir sylw i le Daearyddiaeth Dynol o fewn y celfyddydau a'r dwyddoniaethau cymdeithasol ynghyd a rhai sylwadau am ddatblygiadau posib yn y dyfodol (Rhan IV).

Gweler rhester o'r pynciau/darlithoedd yn yr Atodiad i'r cais hwn.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Ni fydd y modiwl yn cynnwys cyflwyniadau llafar gan y myfyrwyr ond bydd cyfle yn y ddarlith olaf i'r myfyrwyr rhannu eu profiadau dysgu
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Datbygu ymwybddiaeth o medrau personol. Bydd y drafoddaeth ar ddaearyddiaeth a pholisiau cyhoeddus yn esgor ar ystyriaeth o yrfaoedd posib
Datrys Problemau Trwy'r traethawd yn lle bydd angen chwilio a dadansoddi nifer o ffynonellau gwybodaeth
Gwaith Tim Amherthnasol
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Dangos ymwybyddiaeth o ddulliau dysgu a chynllunio a gweithredu strategaethau dysgu a hunanreolaeth realistig
Rhifedd Nid yw datblygu sgiliau rhifyddol yn un o amcanion y modiwl ond bydd defnydd o wyboaeth ystadegol yn elfen perthnasol mewn rhai o'r pynciau
Sgiliau ymchwil Y gallu i ddadansoddi pwnc gan ddefnyddio gwahanol mathau o wybodaeth daearyddol
Technoleg Gwybodaeth Defnydd priodol ac effeithiol o'r rhyngrwyd, ynghyd a ffynonellau'r llyfrgell

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4