Module Information

Cod y Modiwl
DD20520
Teitl y Modiwl
DADANSODDI GOFOD
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Rhagofynion
DD10620

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Cyflwyniad unigol (30 munud)  65%
Asesiad Semester Cyflwyniad mewn grwp (30 munud)  35%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

 • DEALL SUT Y MAE TREFN Y GOFOD YN CYFRANNU AT YSTYR UNRHYW DDIGWYDDIAD THEATRAIDD
 • ARDDANGOS DEALLTWRIAETH O BWYSIGRWYDD Y DIMENSIWN GOFODOL YN HANES Y THEATR I SAFON FODDHAOL TRWY GREU CYFLWYNIAD GRWP YMARFEROL
 • CYD-WEITHIO MEWN GRWP AT NOD A BENNIR GAN Y GRWP
 • YMATEB YN GREADIGOL I BOTENSIAL Y GOFOD A DDEWISIR GANDDYNT WRTH LUNIO CYFLWYNIAD YMARFEROL UNIGOL
 • DETHOL DULLIAU GWELEDOL A CHLYWEDOL SY'N GYMWYS AR GYFER Y CYFLWYNIAD A GREIR

Disgrifiad cryno

Fe fydd y modiwl hwn yn archwilio hanes y theatr orllewinol ac yn trafod y berthynas rhwng trefniant gofodol neu bensaerniaeth y theatr ac agweddau ar athroniaeth, celfyddyd a gwerthoedd diwylliannol y gwahanol gyfnodau dan sylw. Damcaniaeth sylfaenol y modiwl yw fod ffurf y theatr drwy'r oesoedd yn cynnig allwedd inni ddeall dehongliad yr oes honno o natur yr unigolyn, a bod y theatr felly'n gweithredu fel math ar 'beiriant' sy'n ein galluogi i ganfod ymwybyddiaeth yr oes.
Agwedd bwysig arall ar y modiwl hwn yw ei fod yn cymell myfyrwyr i ystyried y theatr fel cyfrwng gweledol a chorfforol yn hytrach nag fel ffurf ar lenyddiaeth. Yn hytrach na dehongli'r theatr fel ffurf a greir trwy drosglwyddo gweledigaeth dramodydd yn gnawd ar lwyfan, ystyrir theatr fel cyfres o berthnasau gofodol a brofir yn synhwyrusol, a dadleuir bod y profiad o synhwyro gofod yn cymell gweledigaeth a phosibiliadau dramataidd.

Cynnwys

Trefn Arfaethedig y Darlithoedd

 • Cyflwyniad: Gofod a'r Corff
 • Ffurfiant y Gofod Theatraidd: Defodau a Dramau Gwerin
 • Y Theatr Roegaidd
 • Dulliau Theatraidd yr Oesoedd Canol
 • Y Theatr Shakespearaidd
 • Y Theatr Broseniwm: o'r Dadeni i Feloddrama a Naturiolaeth
 • Y Dylunydd fel Gweledydd: Richard Wagner ac Adolphe Appia
 • Y Dylunydd fel Peiriannydd: Edward Gordon Craig
 • Chwalfa: Artaud a'r Ystafell Wag
 • Y Safle: Gwaith Brith Gof

Rhestr Ddarllen


Artaud, Antonin (1994) Antonin Artaud and the Modern Theatre (gol. Gene A Plunka) Farleigh Dickinson University Press Chwilio Primo Artaud, Antonin (1970) The Theatre and its Double (cyf. Victor Corti) Calder and Boyars Chwilio Primo Beacham, Richard C Adolphe Appia: Artist and Visionary of the Modern Theatre Harwood Academic P Chwilio Primo Craig, Edward Gordon (1983) Craig on Theatre yn J. Michael Walton (gol.) Methuen Chwilio Primo Gurr, Andrew (1992) The Shakespearian Stage 1574-1642 3rd Cambridge University Press Chwilio Primo Harris, John Wesley (1992) Medieval Theatre in Context: An Introduction Routledge Chwilio Primo Innes, Christopher (1983) Edward Gordon Craig Cambridge University Press Chwilio Primo McLucas, Clifford a Pearson, Mike (1995) Brith Gof: y Llyfr Glas:1988-1995 Brith Gof Chwilio Primo Meirer, Christian (1993) The Political Art of Greek Tragedy Polity Chwilio Primo Pearson, Mike (1997) 'Special Worlds, Secret Maps: a Poetics of Performance' yn Staging Wales gol. Anna Marie Taylor Gwasg Prifysgol Cymru Chwilio Primo Vince, Roald W (1984) Ancient and Medieval Theatre: A Histriographical Handbook Greenwood Press Chwilio Primo Volbach, Walther (1968) Adolphe Appia, Prophet of the Modern theatre Wesleyan University Press Chwilio Primo Winkler, John J, Zeitlin, a Froma, I (gols.) (1990) Nothing to do with Dionysos?: Athenian Drama in its Social Context Princeton University Press Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5