Module Information

Cod y Modiwl
DD21520
Teitl y Modiwl
SGILIAU PERFFORMIO
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Manylion Pellach:

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester DATBLYGIAD A CHYFRANIAD IR BROSES YMARFER A PHERFFORMIO  Asesu Perfformiad:  70%
Asesiad Semester NODIADAU YMARFER AC YMCHWIL  Adroddiad Ymarferol:  30%

Canlyniadau Dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:

- trin y corff a`r llais fel offerynnau creu ystyr ac arwyddion ar lwyfan

- cyflwyno`u gwaith yn hyderus i gynulleidfa ddethol

- profi`u gallu i fyfyrio`n wrthrychol ar y broses ymarferol

- gosod trefn gymwys ar eu profiadau mewn dyddlyfr

Disgrifiad crynoYn y modiwl hwn cyflwynir rhai o brif sgiliau perfformio drwy gyfrwng gwaith ymarferol gan ganolbwyntio ar elfennau sylfaenol megis corff yr actor, perthynas y corff a`r gofod, symbylu a sianelu emosiwn, ffocysu, canolbwyntio a defnyddio`r dychymyg.

Bydd y dosbarthiadau dwy awr wythnosol rhwng dechrau`r Semester a Gwyliau`r Pasg yn cael eu defnyddio i baratoi ar gyfer dangosiad ymarferol.


Nod


Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw eich galluogi i wneud y canlynol:

- galluogi myfyrwyr i ennill profiad ymarferol o berfformio, a magu sgiliau penodol fel canolbwyntio, ymddiried, byrfyfyrio a.y.y.b.
- gosod gwaith creadigol y myfyrwyr mewn cyd-destun disgyblaethol


Rhestr Ddarllen

Hanfodol
Barba, Eugenio & Savarese, Nicola (1991) Theatre Anthropology: The Secret Art of the Performer Routledge/CPR Chwilio Primo Grotowski, Jerzy (1975) Towards a Poor Theatre Methuen Chwilio Primo Mitter, Shomit (1992) Systems of Rehearsal Routledge Chwilio Primo Moore, Sonia (1974) The Stanislavsky System Viking Press Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 5