Module Information

Cod y Modiwl
DD30220
Teitl y Modiwl
DADANSODDI CYNHYRCHIAD
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Rhagofynion
DD10520
Rhagofynion
DD10320
Manylion Pellach:

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   ARHOLIAD (2 AWR)  50%
Asesiad Semester 3 Awr   SYLWEBAETH 1 (1500)  Sylwebaeth Lafar:  25%
Asesiad Semester 3 Awr   SYLWEBAETH 2 (1500)  Sylwebaeth Lafar:  25%

Canlyniadau DysguErbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon cyffedin fedru cyflawni`r canlynol:

- arddangos eu dealltwriaeth o`r cynhyrchaid theatraidd fel celfyddyd ac fel cymyrch, gan fanylu ar y ffactorau celfyddydol, dywylliannol ac economaidd sy`n vyfrannu at greu`r cynhyrchaif (ar lafar ac ar bapur)

- trafod y cynhyrchaid theatraidd yn ei holl gymhlethdod, gan amlygu eu dealltwriaeth o`r cynhyrchaid fel digwyddiad aml-gyfrwng

- dadansoddi gwaith theatr fyw drwy arsylwi ar y modd y strwythurir y cynhyrchaid, ac asesu eu hymateb personol fel aelod o`r gynulleidfa

- arddangos eu bod yn ymwybodol o berthynas testun dramataidd a chynhyrchaid theatraidd, a`r cyfryw brosesau sydd ynghlwm wrth drosgwlyddo drama ysgrifenedig i`r llwyfan byw

- cyflwyno adolygiad o gynhyrchiad theatraidd ar ffurf sylwebaeth lafar ac ysgrifenedig.

Disgrifiad crynoYn y modiwl hwn byddwch yn archwilio`r cynhyrchaid fel cyfanwaith theatraidd, gan sylwi ar yr elfennau hynny sy`n dod at ei gilydd i roi ansawdd ac ystyr arbennig i`r cyfan. Byddwch yn mynychu perfformiadau o destunau theatraidd priodol. Mae`n debygol y bydd rhyw gyfran o`r modiwl hwn yn canolbwyntio ar gynyrchiadau yr RSC yn Stratford, a chyfran arall yn canolbwyntio ar gynyrchiadau a gyflwynir yn lleol.


NodEin nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw:

- cyflwyno`r gwahanol elfennau sy`n cyfrannu at ystyr y weithred theatraidd.
- rhoi cyfle i chi ymgyfawrwydoo a rhychwant eang o gynyrchiadau theatraidd trwy fynychu cyfres o berfformiadau.
- hybu`ch galli i ddarllen a deall cynhyrchiad fel `testun` theatraidd.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6