Module Information

Cod y Modiwl
DD31620
Teitl y Modiwl
PERFFORMIO 1
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Rhagofynion
DD21520

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Perfformiad yn y Cynhyrchiad Ymarferol.  40%
Asesiad Semester Cyfraniad i`r broses ymarfer (yn cynnwys nodiadau gweithdy)  Adroddiad Ymarferol:  60%

Canlyniadau Dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:
- cydweithio fel aelod o grwp creadigol
- meithrin sgiliau penodol yn ol gofynion y cynhyrchiad
- ymateb yn greadigol a chadarnhaol i gyfarwyddyd ymarferol

Disgrifiad cryno

Yn y modiwl hwn, bydd myfyrwyr yn cael cyfle i gyflwyno cynhyrchiad theatraidd gerbron cynulleidfa gyhoeddus. Disgwylir cydweithrediad y grwp yn y modiwl hwn gan fod y cyfarwyddydd yn gweithion gyda'r cwmni fel ensemble. fe fydd syniadau a chyfraniadau'r unigolyn yn cael eu parchu, yn aml byddant yn ymddangos fel rhan o'r cynhyrchiad gorffenedig.Nod


Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hwn yw eich galluogi i wneud y canlynol:

- deall gofynion y gwaith ymarferol
- cynhwyso a datblygu`r gofynion hynny wrth berfformio`n gyhoeddus
- creu rol i chi eich hunan o fewn y grwp er lles y cynhyrchiad


Cynnwys

Pwysleisir cydweithrediad grwp yn y modiwl hwn, a chyflwynir technegau neilltuol yn ymwneud a chyd-gyflwyno gwaith ymarferol. Disgwylir i fyfyrwyr gymryd y cyfrifoldeb dros eu gwaith creadigol eu hunain, gan fod yn atebol i aelodau eraill y grwp creu a chyd-drafod eu gwaith yn fanwl. Yn yr wyth sesiwn dwy awr wythnosol, byddwch yn ymchwilio i`r technegau a`r methodolegau a ddefnyddir yn y cynhyrchiad ac yn datblygu`r technegau hynny.
Rhestr Ddarllen

Hanfodol
CHEKOV, Michael (1953) To the Actor, on the Technique of Acting Harper Chwilio Primo GORDON, Mel (1987) The Stanislavsky Technique: Russia. A Workbook for Actors Applause Chwilio Primo ZARRILI, Philip B. (1994) Acting (Re)Considered: Theories and Practices Routledge Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6