Module Information

Cod y Modiwl
FG16500
Teitl y Modiwl
TECHNEGAU MATHEMATEGOL AR GWYDDORAU FFISEGOL
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Elfennau Anghymharus
PH16010
Rhagofynion
Rhagofynion cyffredinol ar gyfer Gradd Anrhydedd Ffiseg
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 40 darlith
Eraill Gweithdai Wythnosol
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 3 Awr   Arholiad diwedd semester  60%
Asesiad Semester Taflenni Enghreifftiau. Nodir y dyddiadau cyflwyno yn amserlen Taflenni Enghreifftiau Blwyddyn 1 a ddosberthir gan yr Adran  Gwaith Cwrs:  30%
Asesiad Semester Prawf ar ddiwedd Tymor 1  10%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

* ddeall technegau elfennol ar gyfer datrys problemau mathemategol

* allu defnyddior'r dulliau priodol i ddatrys problemau syml yn y Gwyddorau Ffisegol

Disgrifiad cryno

Mae'r gallu i ddatrys problemau mathemategol yn sgil sylfaenol yn y Gwyddorau Ffisegol ac yn werthfawr yn y man gwaith. Mae'r modiwl wedi ei anelu at alluogi myfyrwyr i ddefnyddio technegau mathemategol i ddatrys problemau yn y Gwyddorau Ffisegol. Bydd darpariaeth drwy gyfrwng cyfres o ddarlithoedd, gweithdai wythnosol a thaflenni enghreifftiau.

Cynnwys

Testunau Sylfaen:
Rhifyddeg, algebra, hafaliadau, ffracsiynau rhannol, trigonometreg, cyfres binomial, differu, integru a ffwythiannau.

Rhifau cymhlyg
Ffwythiannau hyperbolig
Determinatau a Matricsau
Fectorau
Differu
Differu fhannol
Cromliniau
Cyfresi
Integru
Hafaliadau differol trefn un a dau

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4