Module Information

Cod y Modiwl
FT30120
Teitl y Modiwl
DADANSODDI TELEDU
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Manylion Pellach:

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd Darlith/Seminar wylio 1 x 3 awr yr wythnos
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Traethawd 2.500 o eiriau  50%
Asesiad Semester Traethawd 2,500 o eiriau  50%

Canlyniadau Dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl yma, dylai unigolyn sy`n cyrraedd safon cyffredin fedru cyflawni`r canlynol:
- trin a thrafod y prif ddadlueon a theoriau yn y maes
egluro nod a phwrpas teledu yn y gymdeithas a`r byd masnachol
- defnyddio fframwaith beirniadol i ddehongli y byd teledu

Disgrifiad cryno

Mae teledu yn chwarae rol allweddol yn y gymdeithas fodern, ond yn aml iawn fe'i gymrir yn ganiataol, a'i dderbyn heb cwestiwn. Bwriad y modiwl hwn yw i ystyried `teledu` o safbwynt beirniadol, gan son am y gwahanol ffyrdd o ymdrin a`r pwnc ynghyd-destun fframwaith damcaniaethol.


Nod

Amcan y modiwl yw cyflwyno rhai o`r dadleuon allweddol a theoriau traddodiadol yn y maes `dadansoddi teledu`. Bydd fframwaith yn cael ei adeiladu yn ystod y modiwl i ddangos sut mae teledu yn gweithio fel ffenomen diwylliannol a masnachol, ac i godi cwestiynau ynglyn a dehongli a beirniadu'r byd teledu.

Cynnwys

Bydd darlithoedd yn cyflwyno`r pynciau canlynol:

  1. Cyflwyniad : Gwylio Brass Eye
  2. Pam Astudio teledu?
  3. Y ddadl dros 'Safon'
  4. Theoriau traddodiadol teledu
  5. Teledu a Chynrychiolaeth Cymdeithasol: Gender
  6. Y gwyliwr gweithredol
  7. 'Gramadeg' teledu
  8. Methodolegau dadansoddi testun
  9. Teledu, diwylliant a hunaniaeth 1 : Theoriau
  10. Teledu, diwylliant a hunaniaeth 2 : Cymru

Rhestr Ddarllen

Hanfodol
Allen, Robert C (1992) Channels of Discourse, Reassembled:Television and Contemporary Criticism 2nd London:Routledge Chwilio Primo Buscombe, Edward (2000) British Television - A Reader Oxford:OUP Chwilio Primo Corner, John (2000) Critical Ideas in Television Studies Oxford:OUP Chwilio Primo Ellis, John (2000) Seeing Things: Television in the Age of Uncertainty London:Taurus Chwilio Primo Geraghty, Christine & David Lusted (eds) (1998) The Television Studies Book London:Arnold Chwilio Primo Williams, Raymond (1990) Television:Technology and Cultural Form London:Routledge Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6