Module Information

Cod y Modiwl
FT30820
Teitl y Modiwl
HUNANIAETH DDIWYLLIANNOL AR Y SGRIN
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Cyd-Ofynion
FT10720
Elfennau Anghymharus
TF20320

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd Darlith/Seminar/Gwylio 1 x 3 awr yr wythnos
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Ailgyflwynor gwaith a fethwyd (dewis o deitlau newydd) 
Asesiad Semester Traethawd 1: 2,000 o eiriau  40%
Asesiad Semester Traethawd 2: 3,000 o eiriau  60%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fedru:

 • adnabod cynrychiolaeth o hunaniaeth ddiwylliannol mewn testunau gweledol
 • dadansoddi enghreifftiau o bortread o hunaniaeth ddiwylliannol mewn testunau gweledol
 • cymhwyso'r cysyniad a theoriau o hunaniaeth ddiwylliannol i destunau gweledol

Nod

Mae'r modiwl hwn yn cynnig methodoleg gogyfer a dadansoddi a gwerthfawrogi ffilm y tu mewn i fframwaith ddiwylliannol. Fe wneir hyn trwy'r dulliau canlynol:
 1. Cyflwynor cysyniad o hunaniaeth ddiwylliannol (a'r portread o hynny,) fel maes astudiaeth allweddol o fewn astudiaethau ffilm cyfredol,
 2. Amlygu'r modd y defnyddir hunaniaeth ddiwylliannol fel arf i ddadansoddi ffilm,
 3. Dadansoddi astudiaethau achos penodol, lle defnyddir hunaniaeth ddiwylliannol fel allwedd i ddehongli testunau gweledol,
 4. Pwysleisio confensiynau 'cynrychiolaeth' trwy gyfrwng cynnwys, ffurf ac arddull

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl yn cyflwyno agweddau amrywiol o astudio ffilm a theledu mewn perthynas a hunaniaeth ddiwylliannol. Yn gyntaf, fe fydd yn cyflwyno'r cysyniad o hunaniaeth ddiwylliannol (a'r portread o hynny) fel prif faes o fewn astudiaethau ffilm cyfoes. Yna, bwriedir trin a thrafod y modd y defnyddir hunaniaeth ddiwylliannol wrth astudio ffilm. Bwriedir dysgu'r modiwl yn gyntaf gyda ffocws arbennig ar Gymru, a'r cymhlethdod sydd ynghlwm a hynny, ond mae'n bosib addasu cynnwys y modiwl er mwyn cynnwys portreadau o wledydd / diwylliannau eraill. Ym mhob achos, pwysleisir y modd y mae delweddau symudol yn defnyddio confensiynau cynrychiolaeth i gyflwyno delweddau o hunaniaeth ddiwylliannol, trwy gynnwys, ffurf ac arddull. Fe fydd seminarau yn dadansoddi astudiaethau achos penodol. Mae'r cynnwys ar hyn o bryd yn adlewyrchu prif faes astudiaeth cyd-gysylltydd y modiwl, ond gellir addasu' cynnwys er mwyn cyfateb i feysydd staff eraill e.e. y we.

Cynnwys

Darlithoedd
1. Beth yw Hunaniaeth Ddiwylliannol?
2. Hunaniaeth a Ffilmiau Cymraeg
3. Hunaniaeth a Ffilmiau Saesneg
4. Cymru Hoyw
5. Ffilmiau Byrion
6. Anableddau ar y Sgrin
7. Daearyddiaeth a Lleoliad
8. Yr Aran
9. Lleiafrifoedd Ethnig
10. Tiwtorial Traethawd

Seminarau
 1. Hunaniaeth Ddiwylliannol a Ffilm
 2. Sut gall testunau symudol 'gynrychioli' cenedl?
 3. 'Hen Gymru' a Ffilm a Theledu
 4. 'Cymru Newydd' a Ffilm a Theledu
 5. Sinema / Teledu Cenedlaethol

Rhestr Ddarllen

Testun A Argymhellwyd
Alvarado, Manuel, Gutch, Robin & Wollen,Tana (1987) Learning the Media London: Macmillan Chwilio Primo Bauman, Zygmunt (1998) 'Identity - Then, Now, What For?'; in Polish Sociological Review. Vol 123 Chwilio Primo Bauman, Zygmunt (2001) 'Identity in the Globalising World'; in social Anthropology. Vol.9Nr.2 Chwilio Primo Bauman, Zygmunt (1999) Culture as Praxis London: Sage Chwilio Primo Berry, Dave (1994) Wales and Cinema: The First Hundred Years Gwasg Prifysgol Cymru Chwilio Primo Bhabha, Homi 'The Other Question - the Stereotype and Colonial Discourse' Screen 24 (6): 18-36 Chwilio Primo Blandford, S. (ed.) (2000) Wales on Screen Bridgend: Poetry Wales Press Chwilio Primo Dines, Gail & Jean M Humez (eds.) (1994) Gender, Race and Class in Media Newbury Park: Sage Chwilio Primo Dyer, Richard (1997) 'White'. In Robert Stam and Toby Miller (eds.) Film and Theory, pp. 733-51 Oxford: Blackwell, Chwilio Primo Dyer, Richard (1993) The Matter of Images: Essays on Representation London: Routledge Chwilio Primo Ferguson, Robert (1998) Representing Race: Ideology, Identity and the Media Oxford: Oxford University Press Chwilio Primo Friedman, Lester (ed.) Unspeakable Images: Ethnicity and the American Cinema. Urbana: University of Illinois Press Chwilio Primo Hall, Stuart (2000) 'Cultural Identity and Cinematic Representation'. In Robert Stam and Toby Miller (eds) Film and Theory Oxford: Blackwell, tt704-14 Chwilio Primo Hall, Stuart (1996) 'Who Needs Identity?'; in S Hall & P Du Gay (eds.) Questions of Cultural Identity London: Sage Chwilio Primo Hall, Stuart (1997) Representation: Cultural Representations an dSignifying Practices Newbury Park, CA: Sage Chwilio Primo Hall, Stuart & Hobson, Dorothy, Lowe, Andrew and Willis, Paul (eds.) (1980) Culture, Media, Language: Working Papers in Cultural Studies, 1972-79 London: Hutchinson Chwilio Primo Kuhn, Annette (1985) Power of the image: essays on representation and sexuality London: Routledge Chwilio Primo Lacey, Nick (1998) Image and Representation: Key Concepts in Media Studies London: Macmillan Chwilio Primo Nichols, Bill (1981) Ideology and the Image: Social Representation in the Cinema and Other Media Bloomington: Indiana University Press Chwilio Primo Stam, Robert and Louise Spence (1985) 'Colonialism, Racism and Representation'. In Bill Nichols(ed) Movies and Methods, Vol.2. Berkeley: University of California Press Chwilio Primo Williams, Daiel (2003) Who Speaks for Wales? Nation, Culture, Identity Raymond Williams, Gwasg Prifysgol Cymru Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6