Module Information

Cod y Modiwl
FT32230
Teitl y Modiwl
CYNHYRCHU TELEDU UWCH (FFUGLEN)
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)
Elfennau Anghymharus
TF32230
Rhagofynion
FT21820
Staff Eraill sy'n Cyfrannu
Manylion Pellach:

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Ail gymryd y fodiwl pan fydd en cael ei gynnig eto  100%
Asesiad Semester Attendance/ Presenoldeb  10%
Asesiad Semester Contribution to other final year production/ Cyfraniad at gynhyrchiadau eraill  20%
Asesiad Semester Television Production/ Cynhyrchiad Teledu  50%
Asesiad Semester Pitch presentation Cyflwyniad Pitch  10%
Asesiad Semester Production Portfolio/Portfolio Cynhyrchiad  10%

Canlyniadau Dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:

Arddangos dealltwriaeth o`r cysyniadau a`r prosesau creadigol a thechnegol sydd ymghlwm wrth gynhyrchu ffilm a theledu.
Cymryd rol unigol greadigol a chyfrifol yn y broses o gynhyrchu teledu.
`Cyfieithu` a throsglwyddo syniad ar bapur i fod yn gynhyrchiad teledu.
Fel unigolion neu mewn partneriaeth cynllunio, cynhyrchu a chyfarwyddo cynhyrchiad teledu fer.
Defnyddio offer cynhyrchu yn ofalus ac yn greadigol, a chymryd cyfrifoldeb dros amodau gwaith eu cydweithwyr.

Disgrifiad cryno

Trafodir nifer o bynciau yn ystod y modiwl, gan gynnwys ffyrdd o greu cynnyrch clyweledol, cynhyrchu triniaeth ac ysgrifennu sgript, trefniant cynhyrchu, dylunio set, cyfarwyddo camera sengl, gweithio gydag actorion, camerau, a lleoliad, recordio sain ar leoliad, golygu digidol, gosod trac a throsleisio.

Trwy'r modiwl hyn I gyd fydd rhaid I fyfyrwyr - mwy na mewn modiwlau cynhyrchu teledu gynt- creu, cynhyrchu, cyfarwyddo a golygu syniadau eu hunain fel unigolion. Fydd rhaid I bob myfyriwr/aig, nail ai fel unigolion neu mewn partneriaeth cynllunio, cynhyrchu, cyfarwyddo a golygu cynhyrchiad teledu o 8-12 munud. Hefyd fydd rhaid I fyfyrwyr gyfranu I gynhyrchiadau myfyrwyr erill ar y modiwl mewn swyddi cefnogol a chynhorthwyol er mewn iddynt brofi a dysgu sgiliau Cynhyrchu eang.

Nod

Ein nod wrth gyflwyno`r modiwl hon yw eich galluogi i wneud y canlynol:

I ddatblygu dealltwriaeth o`r cysyniadau creadigol a thechnegol a`r prosesau sydd ynghlwm wrth gynhyrchu teledu.
  • I ddatblygu'r sgiliau sydd eu hangen er mwyn trawsnewid syniadau ar gyfer teledu yn gynnyrch clyweled.
  • I drafod creu arddull, fformat a naratif mewn cynhyrchu ffilm a theledu.
  • I ystyried methodoleg gonfensiynol ac anghonfensiynol cynhyrchu ffilm a theledu.

Rhestr Ddarllen

Hanfodol
Katz, Steven Film Directing Shot by Shot Micheal Wise Productions, California Chwilio Primo LoBrutto, Vincent Filmmaker's Guide to Production Design Allworth Press, New York Chwilio Primo Millerson, Gerald (1985) The Technique of Television Production 11 London: Focal Press Chwilio Primo Murch, Walter In The Blink Of An Eye Silman James Press, California Chwilio Primo Nadoolman Landis, Deborah Screencraft Costume Design Focal Press Chwilio Primo Singleton, Ralph Film Scheduling Lone Eagle Publishing, California Chwilio Primo Thurlow, Clifford Making Short Films Berg, New York Chwilio Primo Wyatt, Hilary & Aymes, Audio Post Production for Television and Film Focal Press Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6