Module Information

Cod y Modiwl
FT32300
Teitl y Modiwl
SGRIPTIO UWCH
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)
Manylion Pellach:

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Sesiwn Ymarferol 20 awr gweithdai
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Amlinelliad Step  25%
Asesiad Semester Triniaeth  10%
Asesiad Semester Sgript hyd at 30 munud ar gyfer sgrin neu deledu  65%

Canlyniadau Dysgu

Erbyn cwblhau`r modiwl hwn, fe ddylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:
- dangos dealltwriaeth o`r broses naratif
- dangos dealltwriaeth o`r broses sgriptio
- creu sgript 30 munud
- dangos gallu i feirniadu`n adeiladol gwaith eraill

Disgrifiad cryno

Fe gewch gyfle i ddatblygu`r syniadau am sgriptio mewn darlithoedd/gweithdai i fagu sgiliau perthnasol trwy`r ymarferion a`r asesiadau.

Cynnwys

Mae cyfle i adeiladau ar y sgiliau a enillwyd ar y cwrs Sgriptio ar Gyfer Ffilm a Theledu llynedd gan ddatblygu rhai newydd fydd yn caniatau i chi gyflwyno gwaith dramatig ehangach.

Fe gewch dysgu trwy astudio gwahanol genres a gwylio esiamplau perthnasol a thrafod gwaith eraill - gan gynnwys eich cyf-fyfyrwyr. Fe ddadansoddir crefft y broses naratif a sgriptio ac fe astudir sgriptiau perthnasol. Fe fydd y sesiynau grwp ac unigol yn gyfle i ymateb i anawsterau sy'n codi o fewn eich proses chi o lunio sgript a'ch galluogi i ddatblygu fel beirniaid ffilm.

Fe fyddech yn elwa o chwilio a gwylio'n feirniadol eich esiamplau eich hun ar deledu/DVD ac yn y sinema.

Rhestr Ddarllen


Dosberthir y darllen ar ddechrau`r modiwl.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6