Module Information

Cod y Modiwl
FT32620
Teitl y Modiwl
DARLLEDU A'R GENEDL
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Traethawd 2,500 o eiriau  40%
Asesiad Semester Traethawd 2,500 o eiriau  60%
Asesiad Ailsefyll Cyflwynir traethodau fel uchod 

Canlyniadau Dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fedru:

1. trafod hanes darlledu yng Nghymru gan seilio'r dadleuon ar rychwant eang o ffynonellau hanesyddol
2. ddangos eu gallu i ymdrin a'r cysyniad o `genedl? a `chenedligrwydd? yng nghyd-destun darlledu
3. dadansoddi yn feirniadol y berthynas rhwng darlledu a'r genedl
4. ysgrifennu traethodau academaidd sy'r dangos ol galluoedd beirniadaethol a dadansoddol


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6