Module Information

Cod y Modiwl
FTM1630
Teitl y Modiwl
YSGRIFENNU AR GYFER CYFRWNG Y RADIO
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Cynnwys

Yn ystod y cwrs bydd gofyn i fyfyrwyr wrando ar nifer o ddramau radio a dadansoddi eu heffeithiolrwydd o fewn y cyfrwng.

Pynciau:

1. Dod o hyd i syniad cryf a deall i ba gyfeiriad mae'r syniad yn mynd a beth fydd eich diweddglo
2. Creu byd y ddrama
3. Ffeindio ffurf addas: Strwythur
4. Cymeriadu
5. Iaith. Dewis eich iaith - tafodiaith/ton
6. Beth sydd ganddoch chi i'w ddweud. Dweud stori
7. Rhoi lle i'r gwrandawr
8. Addasu dramau
9. Darllen gwaith myfyrwyr eraill

Disgrifiad cryno

Bydd y myfyrwyr yn cael sgiliau penodol i ddatblygu sgriptiau drama radio byr. Disgwylir y bydd detholiad o'r myfyrwyr hyn yn dewis datblygu eu syniadau yn sgriptiau hir yn semester tri y cynllun gradd.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 7