Module Information

Cod y Modiwl
GBM6810
Teitl y Modiwl
Y FASNACH LYFRAU GYMRAEG GYFOES
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 10 Hours.
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Assignment  100%

Canlyniadau Dysgu

As ddiwedd y modiwl disgwylir i fyfyrwyr fedru:

  • Datblygu dealltwriaeth o'r berthynas rhwng iaith a diwylliant pobl a'r diwydiant lyfrau sy'n eu gwasanaethu;
  • Datblygu dealltwriaeth o swyddogaeth elfennau'r fasnach lyfrau ynghyd a'r berthynas rhwng y rhain a sefydliadau cyhoeddus megis Cyngor Llyfrau Cymru, Cyngor Celfeddydau Cymru, llyfrgelloedd a'r cyfryngau torfol;
  • Datblygu ymwybyddiaeth o gynnyrch diweddar gweisg o ran llyfrau a chyfnodolion.

Nod

  • Cyflwyno'r cefndir gwleidyddol, economaidd, cymdeithasol a diwylliannol y mae'r diwydiant llyfrau Gymraeg yn gweithredu ynddo;
  • Ddehongli swyddogaethau prif elfennau'r diwydiant llyfrau gan gynnwys Cyngor Llyfrau Cymru;
  • Dadansoddi tueddiadau diweddar cyhoeddi llyfrau a chofnodolion Cymraeg;
  • Dangos y berthynas rhwng y fasnach lyfrau Gymraeg a sefydliadau diwylliannol eraill megis Cyngor Celfeddydau Cymru a llyfgelloedd cyhoeddus.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 7