Module Information

Cod y Modiwl
GC10310
Teitl y Modiwl
CYFLWYNIAD I ASTUDIAETHAU CELTAIDD
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 22 Hours.
Seminarau / Tiwtorialau I'w trefnu
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   75%
Asesiad Semester Dau draethawd (c. 1,500 o eiriau yr un) - 10% + 15% (Ceir yr arholiad ar ddiwedd Semester 2)  Traethodau:  25%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Disgrifiad cryno

Pynciau eang eu hapel mewn iaith, llen, hanes, anthropoleg gymdeithasol, celf etc. Datblygiad ystyr y termau "Celteg" a "Celtaidd"; disgrifiadau o'r "Celtiaid" ar hyd y canrifoedd; arysgrifau; paganiaeth a Christnogaeth; llafar a llen; swyddogaeth barddoniaeth a chwedlau; cymariaethau rhwng llenyddiaeth Gymraeg a llenyddiaeth Wyddeleg.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4