Module Information

Cod y Modiwl
GC10620
Teitl y Modiwl
CYFLWYNIAD I WYDDELEG MODERN A'I LLENYDDIAETH 1
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Elfennau Anghymharus
IR11220
Elfennau Anghymharus
IR10620

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 33 Hours. (3 gwers y wythnos)
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   70%
Asesiad Semester Asesiad Parhaus:  20%
Asesiad Semester Adroddiad Sector Gr P:  10%

Canlyniadau Dysgu

Ar o^l dilyn y modiwl hwn:

1. Byddwch yn gallu defnyddio'r ferf 'bod' yn yr Wyddeleg yn yr amser presennol, yr amser gorffennol, a'r amser dyfodol.

2. Byddwch yn gallu defnyddio'r enw yn y cyflwr enwol a'r cyflwr dadiol.

3. Byddwch yn gallu defnyddio'r rhagenwau personol yn gywir.

4. Byddwch yn gallu defnyddio'r ferf reolaidd a'r ferf afreolaidd yn yr amser gorffennol.

5. Byddwch yn gallu defnyddio rhifolion a dweud yr amser.

6. Byddwch yn gallu defnyddio rhai o gystrawennau'r berfenw.

7. Byddwch yn gallu defnyddio ambell gystrawen gypladol.

8. Byddwch yn gallu cynnal sgwrs syml yn yr Wyddeleg gan ddefnyddio'r pwyntiau gramadegol a chystrawennol uchod.

Disgrifiad cryno

Cyflwynir teithi sylfaenol Gwyddeleg Modern gan bwysleisio ynganiad Conamara.

Cyflwyno llenorion y ganrif hon.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4