Module Information

Cod y Modiwl
GC32720
Teitl y Modiwl
GAELEG YR ALBAN
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Rhagofynion
GC10110/R10110 GC10410/R10410

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 44 Hours.
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   75%
Asesiad Semester Traethodau: ymarferion  25%

Canlyniadau Dysgu

Ar o^l dilyn y modiwl hwn:

1. Byddwch yn gallu adnabod a defnyddio'r rhan fwyaf o bwyntiau gramadegol a chystrawennol Gaeleg yr Alban.

2. Byddwch yn gallu darllen gyda chymorth geiriadur amryw ddarnau rhyddiaith yng Ngaeleg yr Alban.

3. Byddwch yn gyfarwydd a^ rhai agweddau ar draddodiadau llafar Gaeleg yr Alban.

4. Byddwch yn gallu cyfieithu brawddegau i'r Gaeleg.

5. Byddwch yn gallu cynnal sgwrs syml yng Ngaeleg yr Alban.

Disgrifiad cryno

Cyflwyniad i brif nodweddion yr iaith fodern ynghyd ag astudiaeth o rai gweithiau llenyddol, megis storiau byrion a cherddi cyfoes.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6