Module Information

Cod y Modiwl
GF37810
Teitl y Modiwl
CYFRAITH GOFAL IECHYD
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Seminarau / Tiwtorialau 3 awr. 3 seminar 1 awr o hyd
Darlithoedd 16 awr. 16 darlith 1 awr o hyd
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Traethawd 2000 o eiriau  erbyn wythnos 10  100%
Asesiad Ailsefyll Ail eistedd y rhan hynny a fethwyd 

Canlyniadau Dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn dylai myfyrwyr fedru:
Dehongli a dadansoddi'r perthynas rhwng y gyfraith, meddygaeth, moeseg a pholisi;
Dadansoddi a gwerthuso cryfderau a gwendidau'r darpariaethau cyfreithiol cyfredol;
Ystyried yn feirniadol sut mae'r gyfraith yn gweithio ac adnabod ei ddiffygion;
Ystyried sut mae materion moesol yn dylanwadu ar y gyfraith;
Ystyried dylanwad y Ddeddf Hawliau Dynol;
Dangos ymwybyddiaeth o unrhyw ddiwygiadau a'r polisiau sydd yn effeithio ar unigolion;
Trafod y deunydd a gyflwynir yn y modiwl ar lafar ac yn ysgrifenedig yn y dulliau traddodiadol academaidd;
Ehangu sgiliau ymchwil

Nod

Nod yr Adran wrth gyflwyno'r modiwl hwn yw:
Datblygu ymwybyddiaeth o'r perthynas rhwng polisiau cymdeithasol, y gyfraith a meddygaeth trwy edrych ar ddatblygiad a rheolaeth gofal iechyd yng Nghymru

Disgrifiad cryno

Fe fydd y modiwl yn trafod rhai o themau pwysig Gofal Iechyd (fel cleifion terfynol gwael, iechyd cymunedol, agweddau gwledig, cyfyngder adnoddau a dulliau cwyno) gan ganolbwyntio ar ddarpariaethau'r Cynulliad ar ol datganoli.
Fe fydd y modiwl yn edrych ar ddiwygiadau yn y ffordd y rheolwyd gofal iechyd ers datganoli, gan gymharu Gwasanaeth Iechyd Cymru gyda Gwasanaeth Iechyd gweddill y Deyrnas Unedig.

Rhestr Ddarllen

Testun A Argymhellwyd
J Montgomery (2003) Health Care Law OUP Chwilio Primo McHale, Fox and Murphy (1997) Sweet & Maxwell
Cewch Ragor O Wybodaeth
Deddfwriaeth Cymru a chronfeydd data cyfreithiol eraill e.e. www.wales-legislation.hmso.gov.uk a http://www.waleslegislation.org.uk Dulliau cwyno'r Gwasanaeth Iechyd (www.nhs.uk/patientsvoice/how_to_complain.asp ) Gwasanaeth Iechyd Cymru (www.wales.nhs.uk/w-index.cfm ) NICE (www.nice.org.uk/ ) Ombwdsmon Gwasanaeth Iechyd Cymru (www.ombudsman.org.uk/ ) Sefydliad Iechyd Gwledig (www.rural-health.ac.uk ) Sefydliad Materion Cymreig http://www.iwa.org.uk Swyddog Iechyd Cymru www.cmo.wales.gov.uk/ ) The Richard Commission http://www.richardcommission.gov.uk Y Cynulliad (www.cymru.gov.uk/index.htm ) Yr uned Gyfansoddiadol http://www.constitution-unit/health/

Cyhoeddwyd y gwerslyfrau i gyd yn Saesneg, ond fe fydd adrannau helaeth o'r gwerslyfrau, ag o'r achosion cyfreithiol pwysicaf, yn cael eu cyfieithu i'r Gymraeg e.e. Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6