Module Information

Cod y Modiwl
GW37720
Teitl y Modiwl
DAMCANIAETHAU AMLDDIWYLLIANNEDD
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 16 x 1 hour lectures
Seminarau / Tiwtorialau 7 x 1 hour seminars
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester 1 x 3000 word essay  50%
Arholiad Semester 2 Awr   1 x 2 hour exam  50%
Asesiad Ailsefyll 2 Awr   The student will submit missing coursework elements and/or re-sit by examination in the Supplementary exam period in lieu of a missed/failed exam. Students re-sitting elements of failed coursework are required to select a different essay/assignment title and must not submit re-written versions of the original essay/assignment.  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Cynnwys

  • Amlinellu gwahanol ffurfiau ar amrywiaeth ddiwylliannol.
  • Archwilio sut y mae ffocws athroniaeth wleidyddol normadol wedi symud yn ddiweddar o ailddosbarthu socio-economaidd i gydnabyddiaeth ddiwylliannol.
  • Trafod ymateb gwreiddiol athronwyr rhyddfrydol i her amrywiaeth ddiwylliannol.
  • Amlinellu prif nodweddion Rhyddfrydiaeth Amlddiwylliannol Will Kymlicka ac egluro sut mae¿r safbwynt hwn yn wahanol i drafodaethau rhyddfrydol cynharach.
  • Trafod sut mae rhyddfrydwyr megis Kymlicka yn ymateb i alwadau diwylliannol sy¿n herio gwerthoedd rhyddfrydol.
  • Amlinellu prif nodweddion Dinasyddiaeth Radical Iris Marion Young.
  • Amlinellu prif nodweddion Deialog Rhyng-ddiwylliannol Bhikhu Parekh.
  • Amlinellu prif nodweddion Beirniadaeth Egalitaraidd Brian Barry.
  • Cloriannu beth yw oblygiadau cydnabyddiaeth ddiwylliannol i undod cymdeithasol a gweithrediad democratiaeth.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6