Module Information

Cod y Modiwl
HC31230
Teitl y Modiwl
CYMRU ERS 1945
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Elfennau Anghymharus
CF31220
Elfennau Anghymharus
WH31230

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd
Seminarau / Tiwtorialau
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 3 Awr   60%
Asesiad Semester 2 traethawd x 2,500 o eiriau  Traethodau:  40%

Canlyniadau Dysgu

Ar ol cwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fod yn gallu:
a) Dangos eu bod yn gyfarwydd a chorff sylweddol o wybodaeth hanesyddol ym maes hanes modern a chyfoes Cymru.

Beirniadu, trafod a deall ffynonellau ar ystod o faterion gwleidyddol, cymdeithasol a diwylliannol, sy'r ymwneud a hanes Cymru fodern.

Dangos eu bod yn gyfarwydd ag ystod eang o dechnegau hanesyddol, sy'r berthnasol i archwilio llywodraeth, pleidiau gwleidyddol, carfannau pwyso, a mudiadau cymdeithasol.

Casglu a dadansoddi eitemau perthnasol o dystiolaeth hanesyddol, o ffynonellau eilaidd ac ystadegau.

Darllen, dadansoddi ac ystyried yn feirniadol destunau eilaidd a gwreiddiol, yn enwedig llyfrau ac erthyglau, ond hefyd papurau newyddion, pamphledi, gohebiaeth argraffiedig, a phapurau seneddol.

Ystyried y berthynas rhwng hanes a disgyblaethau eraill, yn enwedig gwyddor wleidyddol, cymdeithaseg a theori ieithyddiaeth.

Datblygu'r gallu i werthuso cryfderau a gwendidau dadleuon hanesyddol penodol a, lle bo angen, eu herio.

Datblygu sgiliau llafar (na chant eu hasesu) ac ysgrifenedig, trwy gyfrwng trafodaethau seminar a thraethodau.

Gweithio'r annibynnol ac ar y cyd, a chymryd rhan mewn trafodaethau gr'r (ni chant eu hasesu).

Disgrifiad cryno

Bydd y modiwl hwn yn disgrifio ac yn ceisio esbonio rhai o brif ddigwyddiadau'r hanner canrif diwethaf yn hanes Cymru. Trwy ddwyn sylw at ddatblygiadau cymdeithasol, gwleidyddol, economaidd a diwylliannol yn y Gymru gyfoes, byddwn yn ystyried ymatebion y Cymry fel pobl i'r newidiadau pell-gyrhaeddol hynny. Byddwn hefyd yn ystyried y dylanwad gafodd sefydliadau gwleidyddol a diwylliannol Cymreig, Prydeinig ac Ewropeaidd ar dwf ein hunaniaeth genedlaethol. Yn olaf, bydd y modiwl yn rhoi cysyniadau fel 'cynrychiolaeth wleidyddol' ac 'arweinyddiaeth gymdeithasol' yng nghyd-destun yr ysgrifau diweddaraf ar hanes a chymdeithaseg y Gymru fodern.

Rhestr Ddarllen

Testun A Argymhellwyd
John Davies (1993) A history of Wales / Hanes Cymru Chwilio Primo K.O.Morgan (1981) Rebirth of a Nation. Wales 1880-1980 Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6