Module Information

Cod y Modiwl
HC33230
Teitl y Modiwl
CYMDEITHAS A DIWYLLIANT CYMRU 1660-1800
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Elfennau Anghymharus
WH33230

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 18 x 1 awr
Seminarau / Tiwtorialau Seminarau. 10 x 1 awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 3 Awr   60%
Asesiad Semester 2 traethawd o 2,500 o eiriau  Traethodau:  40%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

On completion of this module, students should be able to:
a) Demonstrate familiarity with a substantial body of historical knowledge in the field of society and culture in Wales in the long eighteenth century.
b) Engage in source criticism, discussion and understanding of the revivals in education, religion and culture which influenced Wales during this period and their long-term significance.
c) Gather and sift appropriate items of historical evidence
d) Read, analyse and reflect critically on secondary and primary texts, in particular the discussion relating to `the Methodist interpretation of history?.
e) Develop the ability to evaluate strengths and weaknesses of particular historical arguments and where necessary challenge them.
f) Develop oral (not assessed) and written skills which will have been improved through seminar discussions and essays
g) Work both independently and collaboratively, and to participate in group discussions (not assessed).

Disgrifiad cryno

Awgrymid mai dyma'r cyfnod pan osodwyd y sylfeini ar gyfer y Gymru fodern. Amcan y modiwl hwn yw astudio'r newidiadau a'r datblygiadau a gyfrannodd at y broses hon. Profodd y ddeunawfed ganrif gyfres o ddiwygiadau mewn addysg, crefydd, diwylliant a hunaniaeth genedlaethol, ynghyd a thwf yr haenau canol a dechreuadau radicaliaeth wleidyddol. Ceisir hefyd asesu dylanwad rhai unigolion blaenllaw wrth lunio hunaniaeth y Cymry. Y mae gwahanol haneswyr wedi cyfeirio at Griffith Jones, Howel Harris a Iolo Morganwg fel 'Cymro mwyaf ei oes'. Ond pa un ohonynt mewn gwirionedd a gafodd yr effaith mwyaf dwfn a pharhaol ar gymdeithas a diwylliant Cymru?


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6