Module Information

Cod y Modiwl
HC33330
Teitl y Modiwl
TROSEDD, TERFYSG A MOESOLDEB 1750-1850
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Elfennau Anghymharus
WH33330

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd
Seminarau / Tiwtorialau Seminarau.
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 3 Awr   60%
Asesiad Semester 2 traethawd x 2,500 o eiriau)  Traethodau:  40%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

On completion of this module, students should be able to:
a) Demonstrate familiarity with a substantial body of historical knowledge in the field of crime and protest in general and the Welsh context in particular.
b) Engage in source criticism, discussion and understanding of the problems facing the historian when dealing with questions relating to crime, protest and morality.
c) Gather and sift appropriate items of historical evidence
d) Read, analyse and reflect critically on secondary and primary texts, in particular popular literature from the period, such as ballads and interludes.
e) Develop the ability to evaluate strengths and weaknesses of particular historical arguments and where necessary challenge them.
f) Develop oral (not assessed) and written skills which will have been improved through seminar discussions and essays
g) Work both independently and collaboratively, and to participate in group discussions (not assessed).

Disgrifiad cryno

Y mae'r modiwl hwn yn canolbwyntio ar y cyfnod rhwng y Diwygiad Methodistaidd a Brad y Llyfrau Gleision. Awgrymwyd bod y cyntaf yn amcanu at greu `cenedl o bobl ddiflas?, ac yn sgil yr ail ceisiwyd creu'r ddelwedd o Gymru fel `gwlad y menyg gwynion?, heb dor-cyfraith yn amharu arni. Awgryma'r cyhuddiadau yn y Llyfrau Gleision yngl'r ag anfoesoldeb yn y Gymru Anghydfurffiol na lwyddodd y Methodistiaid yn eu nod. Bwriad y modiwl yw archwilio dylanwad Anghydffurfiaeth ar syniadau am foesoldeb, agweddau'r boblogaeth yn gyffredinol at drosedd a chamymddwyn, a'r rhesymau dros derfysgoedd hanner cyntaf y bedwaredd ganrif ar bymtheg. Yn cydgerdded a Chymru sobor a difrifol yr Anghydfurffwyr, felly, yr oedd Cymru a oedd weithiau'r afreolus a llawn rialtwch, ac a oedd mewn rhai achosion yn troi llygad dall i drosedd a chamymddwyn.

Rhestr Ddarllen

Testun A Argymhellwyd
D. Hay, E.P. Thompson a P. Linebaugh (goln) Albion's Fatal Tree Chwilio Primo D. Thomas Cau'r Tiroedd Comin Chwilio Primo D.J.V. Jones Before Rebecca Chwilio Primo D.J.V. Jones Crime in Nineteenth-Century Wales Chwilio Primo D.J.V. Jones The Last Rising Chwilio Primo David Howell Patriarchs and Parasites Chwilio Primo David Howell The Rural Poor Chwilio Primo David Williams The Rebecca Riots Chwilio Primo Deirdre Beddoe Welsh Convict Women Chwilio Primo Derec Llwyd Morgan Y Diwygiad Mawr Chwilio Primo E.M. White Praidd Bach y Bugail Mawr Chwilio Primo Frank McLynn Crime and Punishment in Eighteenth-Century England Chwilio Primo G. Nesta Evans Social Llife in Mid-Eighteenth Century Anglesey Chwilio Primo G. Williams (gol.) Merthyr Politics Chwilio Primo George Rude The Crowd in History 1730-1848 Chwilio Primo Geraint H. Jenkins The Foundations of Modern Wales Chwilio Primo Gwyn A. Williams The Merthyr Rising Chwilio Primo Ivor Wilks South Wales and the Rising of 1839 Chwilio Primo John Stevenson Popular Disturbances in England, 1700-1832 Chwilio Primo Prys Morgan The Eighteenth-Century Renaissance Chwilio Primo Prys Morgan (gol.) Brad y Llyfrau Gleision Chwilio Primo T. Herbert & G.E. Jones (goln) People and Protest: Wales 1815-1880 Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6