Module Information

Cod y Modiwl
HC34130
Teitl y Modiwl
CYMDEITHAS CYMRU FODERN 1868-1950
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Elfennau Anghymharus
WH34130

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 18 x 1 hour lectures
Seminarau / Tiwtorialau 10 x 1 hour seminar
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 3 Awr   60%
Asesiad Semester 2 traethawd o 2,500 o eiriau  40%

Canlyniadau Dysgu

Ar ôl cwblhau¿r modiwl hwn, dylai¿r myfyrwyr allu:
a) Dangos eu bod yn gyfarwydd â chorff sylweddol o wybodaeth hanesyddol am ddatblygiadau yng nghymdeithas Cymru yn y cyfnod 1868-1950
b) Meddwl yn feirniadol am y cysylltiadau rhwng y newidiadau cymdeithasol ac economaidd sylfaenol ac arferion cymdeithasol ehangach, a¿r hunaniaethau cymdeithasol a gwleidyddol newydd a grëwyd.
c) Dangos eu bod yn gyfarwydd ag ystod eang o dechnegau hanesyddol sy¿n berthnasol i hanes cymdeithasol y Gymru fodern
ch) Hel eitemau priodol o dystiolaeth hanesyddol, a¿u pwyso a¿u mesur
d) Darllen testunau eilaidd, a¿u dadansoddi a meddwl amdanynt yn feirniadol
dd) Datblygu¿r gallu i bwyso a mesur cryfderau a gwendidau dadleuon hanesyddol penodol, a¿u herio lle bo angen.
e) Datblygu sgiliau ar lafar (heb eu hasesu) a sgiliau ysgrifennu a fydd yn gwella drwy drafodaethau seminarau a thrwy ysgrifennu traethodau
f) Gweithio¿n annibynnol ac ar y cyd, a chyfrannu at drafodaethau gr¿p (heb eu hasesu).

Disgrifiad cryno

Nod y modiwl hwn yw olrhain y prif newidiadau cymdeithasol, diwylliannol a gwleidyddol yng Nghymru oddi ar 1868. Ymhlith y themau a drafodir fydd goruchafiaeth a dirywiad y Gymru ymneilltuol Ryddfrydol; effaith dau Ryfel Byd ar y gymdeithas a'r newidiadau a achoswyd gan y Dirgwasgiad rhwng y rhyfeloedd; goruchafiaeth y Blaid Lafur ac ail-lunio'r economi oddi ar 1945.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6