Module Information

Cod y Modiwl
HC35130
Teitl y Modiwl
HAMDDEN A DIWYLLIANT POBLOGAIDD YNG NGHYMRU C1850-1939
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Elfennau Anghymharus
WH35130
Elfennau Anghymharus
MW35120
Elfennau Anghymharus
CF35120

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 18 x 1 awr
Seminarau / Tiwtorialau 10 x 1 awr
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 3 Awr   60%
Asesiad Semester 2 traethawd o 2,500 o eiriau  40%

Canlyniadau Dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn dylai myfyrwyr fedru:
a. Adolygu'r feirniadol y corff o wybodaeth hanesyddol sy'r ymwneud a hamdden a diwylliant poblogaidd;
b. Amgyffred y problemau hanesyddol sy'r ymwneud ag astudiaethau ar hamdden a'r dosbarth gweithiol diwydiannol;
c. Amgyffred y gwahanol ddadansoddiadau hanesyddol o'r testunau dan sylw;
ch. Gosod profiad cymru o fewn cyd-destun Prydeinig ac Ewropeaidd;
d. Darllen, dadansoddi a gwerthuso tystiolaeth wreiddiol;
dd. Datblygu a chynnal dadleuon hanesyddol;
e. Darganfod a defnyddio ffynonellau hanesyddol;
f. Gweithio'r annibynnol ac mewn cydweithrediad ac eraill, ac i gymryd rhan mewn trafodaeth o fewn gr'r.

Disgrifiad cryno

Y mae'r modiwl hwn yn cychwyn trwy olrhain twf hamdden yn ystod ail hanner Oes Fictoria, gan astudio datblygiad trefi glan mor a threfi gwyliau eraill. Astudir ffuriau o hamdden y dosbarth gweithiol, er enghraifft tafarndai, cerddoriaeth a chwaraeon. Hefyd astudir ymateb y dosbarth canol a'r awdurdodau i'r ffurfiau newydd o ddiwylliant poblogaidd, a'r ymgeisiau i ddarparu ffyrdd mwy llesol a moesol o hamddena, gan gynnwys llyfrgelloedd a pharciau cyhoeddus. Bydd y cwrs yn olrhain newidiadau yn hamdden a diwylliant cyhoeddus yng nghyfnod cynnar yr ugeinfed ganrif, gan dalu sylw arbennig i dwf y sinema, ac I'r cysylltiad rhwng chwaraeon a hunaniaeth genedlaethol. Bydd y cwrs yn gosod profiad unigryw Cymru o fewn cyd-destun Prydeinig ac Ewropeaidd.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6