Module Information

Cod y Modiwl
MR10210
Teitl y Modiwl
MENTER A BUSNES 2: SGILIAU SYLFAENOL
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 10 Hours.
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   50%
Asesiad Semester Cynllun busnes - dim mwy na 10 tudalen  50%

Canlyniadau Dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl yma dylai myfyrwyr allu:

  • dangos dealltwriaeth o'r elfennau damcaniaethol ac ymarferol o redeg busines,
  • datblygu sgiliau sylfaenol mewn Marchnata a Chyfrifeg,
  • dangos dealltwriaeth o ffurfiau cyfreithiol o fusnes a'r goblygiadau trethiant,
  • paratoi cynllun busnes ar gyfer menter newydd,
  • datblygu sgiliau personol megis cyfathrebu ac adeiladu tim.

Disgrifiad cryno

Pwrpas y cwrs yw magu dealltwriaeth o'r elfennau damcaniaethol ac ymarferol a geir ym myd busnes trwy gyfrwng y Gymraeg. Cyflwynir amryw o feysydd megis Marchnata, Cyfrifeg a Chyllid, Trethiant a Buddsoddi a'r Cynllun Busnes.

Yn ystod a semester mi fydd y myfyrwyr yn gweithio mewn grwpiau i baratoi a datblygu cynllun busnes i'w gyflwyno ar ddiwedd y cwrs.

Rhestr Ddarllen


Ken Richards (1995) Y Gyfraith a Busnes, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth Chwilio Primo Mi fydd y myfyrwyr ar y modiwl yn cael y llyfrau yma am ddim: Nerys Fuller-Love (1995) Cyfrifeg, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth Chwilio Primo Nerys Fuller-Love (1995) Marchnata, Coleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4