Module Information

Cod y Modiwl
MR30110
Teitl y Modiwl
YR AMGYLCHEDD BUSNES CYMRAEG 1: CYFLWYNIAD
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 20 Hours.
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   60%
Asesiad Semester 40%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Disgrifiad cryno

Bwriad y modiwl yma yw archwilio'r amgylchedd busnes yng Nghymru o berspctif newydd. Mae'r cwrs wedi seilio ar yr amgylchedd busnes Cymraeg ei iaith, a phwyslais arbennig ar ddatblygiad busnes yn yr amgylchedd hwn. Mae hefyd yn astudio sut mae diwylliant siaradwyr Cymraeg a'u hagweddau wedi cael effaith ar y materion hyn.

Ymhlith y pynciau a gyflwynir bydd entrepreneuriaith, Marchnata a thwristiaeth.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6