Module Information

Cod y Modiwl
MR30210
Teitl y Modiwl
YR AMGYLCHEDD BUSNES CYMRAEG 2: CYFLWYNIAD
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 20 Hours.
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   60%
Asesiad Semester 40%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Disgrifiad cryno

Bwriad y modiwl yma yw cysyniad menter gan gyfeirio at weithgarwch economaidd lle y mae'r Gymraeg yn bwysig. Ymhlith y pynciau a gyflwynir bydd agweddau masnachol y cyfryngau a'r celfyddydau, arallgyfeirio yn yr economi wledig, a materion amgylcheddol yng Nghymru. Bydd sgiliau personol a throsglwyddadwy yn cael eu datblygu.

Gwahoddir siaradwyr gwadd i annerch y myfyrwyr yn rhai o'r gwahanol bynciau.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6