Module Information

Cod y Modiwl
TC10520
Teitl y Modiwl
GWEITHDY PERFFORMIO
Blwyddyn Academaidd
2009/2010
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1
Staff Eraill sy'n Cyfrannu
Manylion Pellach:

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Sesiwn Ymarferol Sesiwn ymarferol 1 x 2 awr yr wythnos
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Cyfraniad ac ymroddiad yn y dosbarthiadau  50%
Asesiad Semester Llyfr nodiadau/dyddlyfr  50%

Canlyniadau Dysgu

Erbyn diwedd y modiwl dylai myfyriwr/wraig sy`n cyrraedd safon gyffredin fedru cyflawni`r canlynol:
- cyfrannu`n effeithiol i waith byrfyfyr
- trefnu ei sesiwn personol i baratoi`r corff i weithio mewn sefyllfa ymarferol
- trefnu eu perfformiad eu hunain mewn grwpiau ac yn unigol
- cofnodi eu hymwneud a gwaith ymarferol yn effeithiol drwy ddogfennu`r prosesau a ddilynwyd
- mynegi ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o `Safbwyntiau` Bogart a`u heffaith ar waith byrfyfyr ac ar berfformiad y grwp

Disgrifiad cryno

1. Creu Ensemble (i)
2. Creu Ensemble (11)
3. Ymarferion i baratoi`r corff
4. Chwaraeon i baratoi`r corff: Boal, Barker, Burgess

`Safbwyntiau` Bogart:
5. Gofod - Cydberthynas Ofodol (i)
6. Gofod - Cydberthynas Ofodol (ii)
7. Gofod - Daearyddiaeth (i)
8. Gofod - Daearyddiaeth (ii)
9. Gofod - Siap
10. Gofod - Ystum
11. Gofod - Ystumiau `bob dydd`
Ystumiau mynegiannol
12. Gofod - Pensaerniaeth
13. Amser - Tempo (cylfymder)
14. Amser - Parhad
15. Amser - Ymateb Cinesthetig
16. Amser - Ailadrodd

17. Y Canol
18. Y Llais
19. Cyflwyniad i Waith Rhagbaratoadol a Chyfansoddi
20. Cyfansoddi

NODIADAU AR YR ASESIAD:
LLYFR NODIADAU
Fe fydd y llyfr nodiadau yn gydwerth a thraethawd 3,000 o eiriau. Strwythurir y llyfr nodiadau ar ffurf 20 dadansoddiad byr (heb fod yn fwy na 150 o eiriau yr un) yn olrhain gwaith yr 20 dosbarth ymarferol. Disgwylir i fyfyrwyr ddangos eu dealltwriaeth o`r technegau ymarferol a ddefynddiwyd yn y dosbarthiadau, yn ogystal a chrybwyll y drafodaeth ddiwylliannol y cyfeiriwyd ati yn ystod y dosbarthiadau.

CYFRANIAD AC YMRODDIAD YN Y DOSBARTHIADAU
Bydd aelodau staff yn asesu cyfraniad myfyrwyr wrth drafod a chyfrannu ar lafar yn y dosbarthiadau ymarferol. Rhan hanfodol o`r asesiad hwn fydd ystyriaeth o bresenoldeb a phrydlondeb y myfyrwyr, yn ogysta a`u hymroddiad yn y dosbarthiadau.

Nod

1. Creu Ensemble (i)
2. Creu Ensemble (11)
3. Ymarferion i baratoi`r corff
4. Chwaraeon i baratoi`r corff: Boal, Barker, Burgess

`Safbwyntiau` Bogart:
5. Gofod - Cydberthynas Ofodol (i)
6. Gofod - Cydberthynas Ofodol (ii)
7. Gofod - Daearyddiaeth (i)
8. Gofod - Daearyddiaeth (ii)
9. Gofod - Siap
10. Gofod - Ystum
11. Gofod - Ystumiau `bob dydd`
Ystumiau mynegiannol
12. Gofod - Pensaerniaeth
13. Amser - Tempo (cylfymder)
14. Amser - Parhad
15. Amser - Ymateb Cinesthetig
16. Amser - Ailadrodd

17. Y Canol
18. Y Llais
19. Cyflwyniad i Waith Rhagbaratoadol a Chyfansoddi
20. Cyfansoddi

NODIADAU AR YR ASESIAD:
LLYFR NODIADAU
Fe fydd y llyfr nodiadau yn gydwerth a thraethawd 3,000 o eiriau. Strwythurir y llyfr nodiadau ar ffurf 20 dadansoddiad byr (heb fod yn fwy na 150 o eiriau yr un) yn olrhain gwaith yr 20 dosbarth ymarferol. Disgwylir i fyfyrwyr ddangos eu dealltwriaeth o`r technegau ymarferol a ddefynddiwyd yn y dosbarthiadau, yn ogystal a chrybwyll y drafodaeth ddiwylliannol y cyfeiriwyd ati yn ystod y dosbarthiadau.

CYFRANIAD AC YMRODDIAD YN Y DOSBARTHIADAU
Bydd aelodau staff yn asesu cyfraniad myfyrwyr wrth drafod a chyfrannu ar lafar yn y dosbarthiadau ymarferol. Rhan hanfodol o`r asesiad hwn fydd ystyriaeth o bresenoldeb a phrydlondeb y myfyrwyr, yn ogysta a`u hymroddiad yn y dosbarthiadau.

Cynnwys

1. Creu Ensemble (i)
2. Creu Ensemble (11)
3. Ymarferion i baratoi`r corff
4. Chwaraeon i baratoi`r corff: Boal, Barker, Burgess

`Safbwyntiau` Bogart:
5. Gofod - Cydberthynas Ofodol (i)
6. Gofod - Cydberthynas Ofodol (ii)
7. Gofod - Daearyddiaeth (i)
8. Gofod - Daearyddiaeth (ii)
9. Gofod - Siap
10. Gofod - Ystum
11. Gofod - Ystumiau `bob dydd`
Ystumiau mynegiannol
12. Gofod - Pensaerniaeth
13. Amser - Tempo (cylfymder)
14. Amser - Parhad
15. Amser - Ymateb Cinesthetig
16. Amser - Ailadrodd

17. Y Canol
18. Y Llais
19. Cyflwyniad i Waith Rhagbaratoadol a Chyfansoddi
20. Cyfansoddi

NODIADAU AR YR ASESIAD:
LLYFR NODIADAU
Fe fydd y llyfr nodiadau yn gydwerth a thraethawd 3,000 o eiriau. Strwythurir y llyfr nodiadau ar ffurf 20 dadansoddiad byr (heb fod yn fwy na 150 o eiriau yr un) yn olrhain gwaith yr 20 dosbarth ymarferol. Disgwylir i fyfyrwyr ddangos eu dealltwriaeth o`r technegau ymarferol a ddefynddiwyd yn y dosbarthiadau, yn ogystal a chrybwyll y drafodaeth ddiwylliannol y cyfeiriwyd ati yn ystod y dosbarthiadau.

CYFRANIAD AC YMRODDIAD YN Y DOSBARTHIADAU
Bydd aelodau staff yn asesu cyfraniad myfyrwyr wrth drafod a chyfrannu ar lafar yn y dosbarthiadau ymarferol. Rhan hanfodol o`r asesiad hwn fydd ystyriaeth o bresenoldeb a phrydlondeb y myfyrwyr, yn ogysta a`u hymroddiad yn y dosbarthiadau.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4