Module Information

Cod y Modiwl
AD10510
Teitl y Modiwl
CYFLWYNIAD I NODWEDDION IAITH DDYNOL
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 10 Hours.
Seminarau / Tiwtorialau 5 Hours.
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 2 Awr   Arholiad diwedd y semestr  60%
Asesiad Semester Traethawd 2,000 o eiriau  40%

Canlyniadau Dysgu

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fedru dangos eu bod yn deall ystrwythur ieithyddol ar lefel disgrifiadol

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fedru dangos eu bod yn deall egwyddorion a dulliau ieithyddiaeth ddisgrifiadol

Wrth gwblhau'r modiwl hwn, dylai myfyrwyr fedru dangos eu bod yn gallu defnyddio'r dealltwriaeth uchod i drafod materion iaith, yn enwedig ym meysydd Addysg

Disgrifiad cryno

Iaith yw un o rinweddau amlycaf bodau dynol, a phwrpas y modiwl hwn yw gwerthfawrogi ei nodweddion sylfaenol. Trwy ddefnyddio Ieithyddiaeth fodern, disgrifir ystrwythur iaith ac esbonir y dulliau sylfaenol o ddadansoddi ystrwythur. Yn sgil y cyflwyniad, bydd cyfle i drafod ymagweddiadau tuag at iaith gan gynnwys y rhai sy'n seiliedig ar gywirdeb. Mae'r modiwl hwn yn cyd-fynd a diddordebau mewn cymdeithaseg iaith a Ieithyddiaeth gyfrifiadurol. Hefyd, mae'n gosod y sylfaeni ar gyfer dilyn modiwlau ar iaith sydd yn fwy arbenigol a manwl ar lefel 2 a 3.

Cynnwys


* Iaith a gwybodaeth ieithyddol

* Acennion a'u seiniau

* Seiniau dros y segmentau

* Systemau ysgrifennu

* Geiriau a'u categoriau

* Cyfuno geiriau: creadigrwydd ieithyddol

* Geiriau a'u hystyron

* Ystyr a chyd-destun ehangach iaith

* Amrywiaeth mewn iaith

* Iaith ddynol a chyfathrebu anifeiliaid.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4