Module Information

Module Identifier
AD19220
Module Title
DATBLYGIAD PLANT
Academic Year
2010/2011
Co-ordinator
Semester
Semester 2
Other Staff

Course Delivery

Delivery Type Delivery length / details
Lecture 10 awr
 

Assessment

Assessment Type Assessment length / details Proportion
Semester Assessment Ymarferiad llyfryddiaethol 400 gair  10%
Semester Assessment 1 traethawd 1600 gair  40%
Semester Exam 2 Hours   1 arholiad ysgrifenedig dwy awr, dau gwestiwn  50%
Supplementary Assessment Bob aseiniad a fethir  All failed elements of the assessments must be retaken if the students average mark falls below the required pass mark of 40 %. New assignment titles will be issued.   50%
Supplementary Exam 2 Hours   Bob arholiad a fethir  All failed elements of the assessments must be retaken if the students average mark falls below the required pass mark of 40 %. New examination paper will be issued.   50%

Learning Outcomes

On successful completion of this module students should be able to:

1. Dangos gwybodaeth a dealltwriaeth yn y pwnc, i gynnwys cysyniadau a methodolegau arbenigol

2. Gwerthuso’n feirniadol y cysyniadau a’r damcaniaethau am ddatblygiad plant.

3. Llunio dadleuon cydlynol wrth drafod materion yn ymwneud â datblygiad plant.

4. Gwneud defnydd cymwys o ddeunydd ffynhonnell.

Brief description

Mae’r modiwl yn cyflwyno myfyrwyr i ddulliau astudio plant, arferion gofal plant, a seicoleg Piaget yn ymwneud â datblygiad. Trwy’r rhain, mae’n archwilio datblygiad deallusrwydd, personoliaeth a dirnadaeth plant.

Content

Seilir y darlithoedd ar y pynciau canlynol:
1. Cyflwyniad – Beth yw Seicoleg?
2. Natur v. Magwraeth
3. Dirnadaeth Weledol a Chlywedol
4. Damcaniaeth Piaget am Ddatblygiad Gwybyddol
5. Rhagor am Piaget a rhai dewisiadau eraill
6. Natur deallusrwydd
7. Profion Deallusrwydd
8. Ffurfio personoliaeth
9. Ymlyniad ac arferion magu plant
10. Gwahaniaethau Diwylliannol mewn Ymlyniad

Seilir seminarau ar y canlynol:
1. Adolygu Sgiliau Astudio a Chasglu Data (dilynir gan asesiad adolygu llenyddiaeth)
2. Agweddau ar Blentyndod
3. Natur/Magwraeth (i’w ddilyn gan adroddiadau)
4. Piaget
5. Cyflwyniadau 1 ar y pynciau uchod
6. Ewgeneg
7. Profion deallusrwydd
8. Arferion Gofal Plant
9. Gwahaniaethau Diwylliannol mewn Ymlyiad
10. Cyflwyniadau 2: ar y pynciau uchod

Notes

This module is at CQFW Level 4