Module Information

Cod y Modiwl
AD31020
Teitl y Modiwl
CAFFAEL YR IAITH GYNTAF
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Bwriedir ar Gyfer Blynyddoedd i Ddod

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 10 Hours.
Seminarau / Tiwtorialau 10 Hours.
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester Traethawd 2,500 o eiriau  50%
Asesiad Semester Traethawd 2,500 o eiriau  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Dangos eu bod yn gyfarwydd a nodweddion caffael iaith ar lefel disgrifiadol.

Dangos eu bod yn gyfarwydd ag egwyddorion a dulliau a'u defnyddir i ddadansoddi data caffael iaith.

Dangos eu bod yn gallu gwerthuso esboniadau ynglyn a sut mae plant yn caffael iaith trwy ddefnyddio eu gwybodaeth disgrifiadol a'u sgiliau dadansoddiadol.

Disgrifiad cryno


Trafodir caffael yr iaith gyntaf trwy

- drin ffeithiau disgrifiadol ('beth' sy'n digwydd 'pryd'?)

- ystyried dulliau o astudio caffael iaith ('sut' mae casglu a dadansoddi data?)

- gwerthuso esboniadau ('sut' a 'pham' y mae caffael iaith yn digwydd fel y mae?).

Cynnwys


- Methodoleg astudio caffael iaith

- Caffael ynganiadau

- Caffael geiriau a ystyron

- Caffael cyfuniadau cynnar o eiriau

- Caffael cyfuniadau diweddarach o eiriau

- Llwybrau caffael iaith

- Esboniadau damcaniaethol

- Dylanwadau ar gaffael iaith

Rhestr Ddarllen


INGRAM, David (1989) First Language Acquisition CUP Chwilio Primo PECCEI, Jean Stillwell (1994) Child Language Routledge Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6