Module Information

Cod y Modiwl
AG14400
Teitl y Modiwl
DOSBARTH TIWTORIAL ASTUDIAETHAU GWLEDIG
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 1 (Dysgwyd dros 2 semester)
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Semester PORTFFOLIO DATBLYGU SGILIAU  50%
Asesiad Semester CYFLWYNIADAU YSGRIFENEDIG A LLAFAR  50%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. Dangos gallu i gyfathrebu ar lafar ac ar bapur, ac i weithio mewn grwpiau

2. Dangos sgiliau astudio effeithiol, gan gynnwys defnyddio'r llyfrgell

3. Disgrifio'r cydberthynas rhwng y cynnwys o fewn eu cynllun gradd

4. Dangos gallu i ddefnyddio TG i reoli testun, datrys problemau'n ymwneud a rhifau, a chasglu a chyflwyno data.

5. Adnabod anghenion datblygu gyrfa a gosod targedau personol ac academaidd.

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn ar gael ond i'r myfyrwyr hynny sy'n ymgymryd a chynllun gradd anrhydedd yn y Sefydliad y Gwyddorau Gwledig. Fe'i cynlluniwyd i ddarparu cymorth academaidd a bugeiliol agos i fyfyrwyr yn ystod eu blwyddyn gyntaf, a fframwaith ar gyfer datblygu sgiliau astudio, sgiliau bywyd ac ymwybyddiaeth o yrfaoedd. Yn ogystal, bydd yn cynorthwyo myfyrwyr i integreiddio cynnwys eu cynllun gradd.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Cyfathrebu Trafod a chyflwyno ar lafar: bydd hwn yn nodwedd o'r dosbarthiadau tiwtorial gr?p
Datblygu personol a chynllunio gyrfa Ymwybyddiaeth o anghenion Gyrfaoedd: Bydd y Gwasanaeth Cynghori ar Yrfaoedd yn cyflwyno Rhaglen Datblygu Gyrfa, a rhaid cynhyrchu CV fel rhan o'r Portffolio Datblygu Sgiliau. Hunanreolaeth: trwy ddysgu i gyflwyno aseiniadau erbyn y dyddiad cau
Gwaith Tim Gweithgaredd gr?p: trafod mewn dosbarthiadau tiwtorial gr?p.
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Gwaith prosiect annibynnol; wrth gyflawni eu haseiniadau, mae'n ofynnol bod myfyrwyr yn gweithio'n annibynnol; yn ogystal, cynhelir sesiwn briffio ar ddefnyddio cyfleusterau llyfrgell.
Technoleg Gwybodaeth TG a thrin gwybodaeth: disgwylir i fyfyrwyr ddangos gallu sylfaenol yn y sgiliau hyn, mewn asesiad cymhwyster ar ddechrau'r modiwl, bydd rhaid i'r rheiny sydd angen cymorth ychwanegol fynychu dosbarthiadau arbennig.

Rhestr Ddarllen


Chapman, M (1986) Plain figures Chwilio Primo Downing, D (1998) Dictionary of computer and internet Chwilio Primo Fowler, J (1990) Rural statistics for field biology Chwilio Primo Grauer, R (1999) Brief Microsoft Office2000 Professional Chwilio Primo Jennings, R (1999) Using Microsoft Access 2000 Chwilio Primo Kent, P (1998) The complete idiot's gjuide to the Internet: UK edition Chwilio Primo Marni, - Ayers, - and Brady - (1999) Microsoft Office 2000 Chwilio Primo McBride, P K (1999) Internet Explorer 5 made simple Chwilio Primo Morris, S (1999) Excel 97 for Windows made simple Chwilio Primo Neely, M (1997) The complete beginner's guide to the internet 3rd Chwilio Primo Noble, D H and Course, C (1993) Spreadsheets for agriculture Chwilio Primo Secrett, M (1993) Mastering spreadsheet budget and forecasts - a practical guide Chwilio Primo Spencer, S (1998) Word processing and document presentation Chwilio Primo Thomas, R and Thomas L (1992) Step by step guides - Word for Windows Chwilio Primo Wang, W (1999) Microsoft Office 200 for Windows for Dummies Chwilio Primo

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4