Module Information

Cod y Modiwl
AG31330
Teitl y Modiwl
TRAETHAWD ESTYNEDIG ISRADDEDIG
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)
Elfennau Anghymharus
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd Darlith/briff 1 x 1 awr yn yr wythnos
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Ailgyflwyno  100%
Asesiad Semester TRAETHAWD ESTYNEDIG  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1) asesu a gwerthuso gwybodaeth o amrediad o ffynonellau.

2) gwneud arolwg o lenyddiaeth.

3) cynllunio a chyflawni ymchwil priodol.

4) dadansoddi a chyflwyno canlyniadau.

5) cyflwyno trafodaethau, canlyniadau ac argymhellion dilys.

Disgrifiad cryno

Mae'r traethawd hir anrhydedd yn rhoi cyfle i archwilio pwnc priodol yn fanwl, ac mae'n datblygu sgiliau astudio annibynnol ymhellach. Yn ogystal, mae'r traethawd hir yn darparu cyfle i arbenigo ar agwedd benodol ar y ddisgyblaeth o dan sylw.


Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6