Module Information

Cod y Modiwl
AG32720
Teitl y Modiwl
PROSIECT LLENYDDIAETH MEWN ASTUDIAETHAU GWLEDIG
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2 (Dysgwyd dros 2 semester)
Elfennau Anghymharus
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd Darlith/briff 1 x 1 awr yn yr wythnos
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Asesiad Ailsefyll Ailgyflwyno'r prosiect llenyddiaeth  100%
Asesiad Semester Traethawd  Dau draethawd 5,000 o eiriau yr un, un bob semester, neu un traethawd 10,000 o eiriau, yn o^l cyfarwyddyd cydlynydd y cynllun.  100%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

1. arddangos y sgiliau sy'n hanfodol ar gyfer ymchwilio i lenyddiaeth ar bwnc penodol;

2. adnabod yr hyn sy'n berthnasol;

3. trafod tystiolaeth yn feirniadol;

4. cynhyrchu traethodau ystyrlon, wedi eu cyfeirnodi'n gyflawn;

5. datblygu agwedd feirniadol, gwerthusol a dadansoddol tuag at gorff o lenyddiaeth.

Nod

Nod y modiwl hwn yw dysgu'r sgiliau a fydd yn galluogi myfyrwyr i wneud arolwg cynhwysfawr o lenyddiaeth, a'u galluogi i gynhyrchu traethodau estynedig ystyrlon a llawn gwybodaeth.

Sgiliau Modiwl

Math o Sgiliau Manylion Sgiliau
Gwella dysgu a pherfformiad ei hun Ysgrifennu mewn cyd-destun academaidd Mae'r sgil hon yn nodwedd hanfodol o'r arolygon llenyddiaeth, ac asesir myfyrwyr ar y gallu hwn.
Sgiliau ymchwil Gwaith prosiect annibynnol Bydd yr arolygon hyn o lenyddiaeth yn datblygu gallu myfyrwyr i weithio'n annibynnol.
Technoleg Gwybodaeth TG a thrin gwybodaeth Dylid teipio'r traethodau ar brosesydd geiriau.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 6