Module Information

Cod y Modiwl
CE10310
Teitl y Modiwl
HANES CERDDORIAETH A PHERFFORMIO 2
Blwyddyn Academaidd
2010/2011
Cyd-gysylltydd y Modiwl
Semester
Semester 2
Elfennau Anghymharus
Rhagofynion
Y gallu i fod yn rhan a ensemble
Staff Eraill sy'n Cyfrannu

Manylion y cyrsiau

Math o Ddysgu Manylion / Hyd Dysgu
Darlithoedd 12 Hours.
Seminarau / Tiwtorialau 4 Hours.
Sesiwn Ymarferol 12 x 2 awr (rihyrsals)
 

Dulliau Asesu

Math o Assessiad Manylion / Hyd Assessiad Cyfran
Arholiad Semester 60%
Asesiad Semester Presenoldeb A Pharodrwydd I Gyfrannu:  15%
Asesiad Semester Traethodau:  25%

Canlyniadau Dysgu

Wedi cwblhau'r modiwl dylai'r myfyrwyr:

Disgrifiad cryno

Mae'r modiwl hwn yn cynnwys seminarau a chwrs o ddarlithoedd ar destunau ym maes hanes cerdoriaeth. Mae'n ofynnol hefyd i fyfrwyr gymryd rhan yn gyson mewn gweitharedd ensemble ( cerddorfa, band neu gor).
Bydd presenoldeb mewn dosbarthiadau ar gyfer y modwil hwn yn dechrau fel arfer yn ystod Semester 1.

Nodau

Mae'r modiwl hwn yn cydymffurfio a FfCChC Lefel 4